آزمون آنلاین جبر و معادله حسابان یک معادلات درجه دوم یازدهم

آزمون معادله درجه دوم یازدهم متوسط سطح 1

آزمون معادله درجه دوم یازدهم متوسط سطح 1

شما می توانید به صورت مجانی در آزمون فصل یک  حسابان یک درس دوم و کتاب ریاضی دو درس دو   شرکت نمایید و وضعیت خودتان را بفهمید شرکت در این آزمون را به شما پیشنهاد می دهم
در این آزمون معادله درجه دوم و انواع سوالات این بخش را را یاد بگیرید و پاسخ تشریحی آن را ببینید
این آزمون نمره منفی دارد

برای شرکت در این آزمون روی لینک زیر کلیک کنید

لینک شرکت در آزمون

نوشته های مرتبط

کتاب درسی ریاضی دو

مدیر مدیر

وضعیت دو دایره نسبت به هم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 73

سوال امتحانی تابع همانی

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 14

ارسال دیدگاه