تاریخ 3 ادبیات عربی3 عربی3 معارف فارسی3

امتحان نهایی عربی وفارسی وتاریخ خرداد 98

امتحان نهایی عربی وفارسی وتاریخ خرداد 98

امتحان نهایی عربی وفارسی وتاریخ خرداد 98

دوستان عزیز از آنجا که دروس پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود لذا بر آن شدیم که  پس از برگزاری،سوالات و پاسخ های امتحان نهایی عربی وفارسی وتاریخ خرداد 98را برای شما عزیران قرار دهیم.

شما می توانید سوالات وپاسخ های امتحان نهایی عربی وفارسی وتاریخ خرداد98 از لینک های زیر دانلود کنید.

 

امتحان نهایی فارسی سه (کلیه رشته ها )خرداد 98 با پاسخ

این آزمون در روز شنبه 11 خرداد 98 در سراسر کشور در ساعت 8 صبح  برای همه رشته ها برگزار شده است

شما می توانید این آزمون را با پاسخ از اینجا دانلود کنید

 

 

امتحان نهایی عربی سه رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی خرداد 98 با پاسخ

آزمون عربی سه رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی  در روز پنج شنبه نهم خرداد ماه 98 در سراسر کشور در ساعت 8 صبح برگزار شده است

شما می توانید این آزمون را با پاسخ از اینجا دانلود کنید

 

امتحان نهایی تاریخ سه رشته ادبیات و علوم انسانی خرداد 98 با پاسخ

آزمون تاریخ سه رشته ادبیات و علوم انسانی  در روز پنج شنبه نهم خرداد ماه 98 در سراسر کشور در ساعت 8 صبح برگزار شده است

شما می توانید این آزمون را با پاسخ از اینجا دانلود کنید

 

امتحان نهایی عربی سه رشته علوم و معارف اسلامی خرداد 98 با پاسخ

آزمون عربی سه رشته علوم و معارف اسلامی  در روز پنج شنبه نهم خرداد ماه 98 در سراسر کشور در ساعت 8 صبح برگزار شده است

شما می توانید این آزمون را با پاسخ از اینجا دانلود کنید

امیدوارم با مطالعه امتحان نهایی عربی وفارسی وتاریخ خرداد 98 اشکالاتتون رفع بشه.

 

امتحان نهایی فیزیک و علوم و فنون ادبی دوازدهم خرداد 98 امتحان نهایی هندسه 3 و ریاضی 3 و ریاضی و آمار 3 خرداد 98

نوشته های مرتبط

نمونه تدریس نیتروژن عربی3

مدیر

ارسال دیدگاه