آمار و احتمالحسابان یکریاضی دوریاضی و آمار دوهندسه 2یازدهم

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم

بارمبندی دروس ریاضی يازدهم

بارمبندی دروس ریاضی يازدهم رو جهت اطلاع شما عزیزان  قرار دادم .

امیدوارم با توجه به این بارم بندی بهتر بتونید برنامه ریزی کنید.

منتظر نظرات خوبتون هستم.

نمره‌‌های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب و سپس یک شغل خوب و در نهایت زندگی بهتر می‌سازند.

پس به ۱۸ و ۱۹ راضی نشوید و هر روز برای ۲۰ گرفتن تلاش کنید.

 

بارمبندي درس رياضيات 2 تجربي( پايه يازدهم دوره دوم متوسطه) كد 111211
سال تحصيلي 1398 _1397

 

بارمبندی دروس ریاضی ریاضی دو پايه يازدهم

  برای موفق شدن در امتحانات پایانی درس ریاضی دو باید روی کل فصل ها مسلط باشید.چون بارم بندی نوبت اول و دوم برابر هست.

 

بارمبندي درس هندسه 2 پايه يازدهم دوره دوم متوسطه كد 111213
سال تحصيلي1398_1397

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم
برای موفقیت در امتحان پایانی این درس باید تمرکز خود را روی دو فصل آخر بیشتر کنید.چون از نوبت اول 7 نمره و از دو فصل آخر 13 نمره سوال طرح میشه.

 

البته این به این معنی نیست که فصل اول و دوم را نادیده بگیرید.

 

 

بارمبندي درس رياضي و آمار 2 انساني پايه يازدهم دوره دوم متوسطه كد 111212
سال تحصيلي 1398_ 1397

 

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم

                                                           برای موفقیت در این درس باید روی کل کتاب مسلط باشید.

.

بارمبندي درس آمار و احتمال رياضي پايه يازدهم دوره دوم متوسطه كد 111215
سال تحصيلي 1398_97 13

 

 

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم
در این کتاب هم ده نمره از نوبت اول و ده نمره از نوبت دوم سوال طرح میشه .

پس لازمه که روی کل کتاب مسلط باشید.

 

بارمبندي درس حسابان 1 رياضي پايه يازدهم دوره دوم متوسطه كد 111211
سال تحصيلي 1398-97 13

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم
برای موفق شدن در امتحانات پایانی این درس هم لازمه روی کل کتاب مسلط باشید.

کاربر عزیز شما می توانید از جدول های بالا بارمبندی دروس ریاضی یازدهم رو مشاهده فرمایید.

 

در پایان حرفهامو با این بیت شعر از سعدی  تموم میکنم:

رهرو آن نیست  که گه ، تند و گهی خسته رود            رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

امیدوارم با روحیه خستگی ناپذیر و پر تلاشتون به همه ی آرزو هاتون برسید.

یازدهم

آیتم های مشابه

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 31

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 24

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 49

مدیر مدیر

آزمون معادله درجه دوم یازدهم متوسط سطح 1

مدیر

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید