بارمبندی دروس ریاضی پایه دهم

بارمبندی دروس ریاضی پایه دهم 

با توجه با اینکه هر یک از فصل های مربوط به امتحانات هر درس در نوبت دی و خرداد دارای بارم بندی و بودجه بندی متفاوتی می باشند لذا در این پست بارم بندی دروس ریاضی  پایه دهم برای دانش آموزان رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی قرار داده شده است که شامل بارم بندی امتحانات نوبت اول و بارم بندی امتحانات نوبت دوم می باشد که در ادامه می توانید بارم بندی دروس پایه دهم در سال تحصیلی 97 – 98 را دانلود نمایید .این نوشته شامل بارمبندی ریاضی 1(پایه دهم رشته تجربی و ریاضی)،هندسه 1(پایه دهم رشته ریاضی) ودرس ریاضی و آمار1(پایه دهم رشته انسانی)می باشد.

.انشاالله که با برنامه ریزی خوب بتونید در امتحانات پایانی موفق عمل کنید. منتظر نظرات خوبتون هستم. 

بارمبندی درس ریاضی 1(پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی)

بارمبندی درس هندسه یک  پایه دهم رشته ریاضی

 

بارمبندی درس ریاضی و آمار دهم رشته انسانی ومعارف اسلامی

 بارمبندی دروس ریاضی دهم همه رشته ها
 

 

 

مطالب مرتبط با موضوع:
آمار و احتمال یک فصل دو درس یک

مطالعه بیشتر