بارم بندی دروس دهم

مدیر مدیر

بارمبندی دروس دهم

دوستان در این نوشته بارم بندی دروس دهم

سال 1400-1401 را براتون قرار دادم.

روش بهتر یادگرفتن درس ریاضی:

درس ریاضی یکی از درس‌های مهمی است که در مقطع متوسطه‌ی دوم به صرف زمان بیشتری نیاز دارد. ریاضی روش خاصی برای خواندن دارد و باید مرحله‌به‌مرحله خوانده شود تا پایه‌ی درسی‌تان قوی شود. مفهومی‌خواندن به‌تنهایی کافی نیست.

۱. صبر و حوصله در خواندن و مرور، بسیار مهم است. در مطالعه‌ی درس ریاضی، هر بار باید علاوه بر مطالب جدید، ابتدا چند تمرین از مطالب قبلی تمرین کنید و سپس به سراغ حل تمرین از مطالب جدید بروید.

۲. مطالعه‌ی کتاب و حل تک‌تک مثال‌ها گام بسیار مهمی در یادگیری ریاضی است. تمام تمرین‌های کتاب درسی را خودتان حل کنید. مهم‌ترین سؤالات در امتحانات هماهنگ کشوری و حتی کنکور، از همین تمرین‌های کتاب درسی است که ممکن است کمتر به آن‌ها توجه کنید.

۳. مطالعه‌ی جزوه و حل مثال‌ها مرحله‌ی بعدی در یادگیری است. پس از مطالعه‌ی کتاب درسی، دومین منبع مطالعه‌‌ی درس ریاضی، جزوه‌ای است که در کلاس تدریس شده و آن را با دست‌خط خود نوشته‌اید. مطالب جزوه را با دقت بخوانید و مثال‌هایی را که معلم حل کرده‌ است، این ‌بار خودتان حل کنید. با این کار، سطح یادگیری خود را بسنجید و رفع اشکال کنید.

۴. یادداشت فرمول‌ها و نکات اولیه برای دوران جمع‌بندی نکته‌ی بسیار مهمی در یادگیری درس ریاضی است. هنگام مطالعه‌ی کتاب و جزوه، فرمول‌ها و نکات مهم را در دفترچه‌ای بنویسید و همیشه به همراه داشته باشید.

۵. در پایان هفته، مثال‌ها و تمرین‌های کتاب و جزوه را دوباره حل کنید؛ سپس به سراغ حل مسائل جدید بروید. بدون اینکه به پاسخ‌نامه نگاه کنید، سؤالات را با اطلاعات خودتان حل کنید. بهتر است مسائل را از کتاب‌های پرتکرار یا کتاب کار انتخاب کنید.

بارم بندی درس دین وزندگی (1)رشته ریاضی وتجربی وکارودانش واقلیت های مذهبی
بارم بندی درس دین وزندگی (1) رشته علوم انسانی
بارم بندي درس تاريخ اسلام 1( پايه دهم رشته علوم و معارف اسلامي)
بارم بندي درس اخلاق 1 ( پايه دهم رشته علوم و معارف اسلامي)
بارم بندی دروس ریاضی دهم (رشته ریاضی وتجربی وانسانی)
بارمبندی ریاضی یک رشته ریاضی و تجربی
بارمبندی هندسه یک
بارمبندی ریاضی و آمار یک (انسانی دهم)
بارم بندي درس احكام 1رشته علوم و معارف اسلامي
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی اصول وعقاید (1)رشته علوم ومعارف اسلامی
بارم بندي درس علوم و معارف قرآني  1( رشته علوم و معارف اسلامي)
فارسی (1)رشته های ریاضی،تجربی،انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
نگارش (1)رشته های ریاضی،تجربی،انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
فارسي و نگارش 1 رشته فنی وحرفه ای وکاردانش
بارم بندی علوم وفنون ادبی 1
بارم بندی عربی وزبان قرآن (1) همه رشته ها
بارم بندی ریاضی یک همه رشته ها
بارم بندی درسی انگلیسی 1 همه رشته ها
بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی دهم (همه رشته ها)
بارم بندی تاریخ 1(ایران وجهان باستان) رشته ادبیات وعلوم انسانی
بارم بندی جامعه شناسی(1)رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
بارم بندی درس هنر دوره دوم متوسطه
بارم بندی زیست شناسی (1)رشته علوم تجربی
بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای
بارم بندی فیزیک(1)رشته ریاضی وتجربی
بارم بندی شیمی (1)رشته ریاضی وتجربی
بارم بندی آزمایشگاه علوم تجربی(1)رشته ریاضی وتجربی
بارم بندی درس تربیت بدنی
بارم بندی درس آمادگی دفاعی
بارم بندی درس منطق دهم رشته اسانی وعلوم ومعارف اسلامی
بارم بندی درس اقتصاد دهم
بارم بندی درس کارگاه کارآفرینی وتولید

کتاب های درسی پایه دهم