دهمدهم انسانیریاضی و آمار یک

بارمبندی ریاضی و آمار یک (دهم انسانی)

بارمبندی درس ریاضی و آمار یک(ریاضی دهم انسانی)

بر اساس کتاب 1400-1401

 

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول(صفر تا 100 کتاب درسی شامل حل کلیه تمرینات و فعالیت ها و کار در کلاس و تدریس کامل کتاب و حل نمونه سوالات امتحانی)

بارمبندی ریاضی و آمار یک (انسانی دهم)

بارم بندی دروس دهم

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 54

مدیر مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص28

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص61

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص10قدیم

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید