دهم دهم انسانی ریاضی و آمار یک

بارمبندی ریاضی و آمار یک (دهم انسانی)

بارمبندی درس ریاضی و آمار یک(ریاضی دهم انسانی)

بر اساس کتاب 1400-1401

 

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول(صفر تا 100 کتاب درسی شامل حل کلیه تمرینات و فعالیت ها و کار در کلاس و تدریس کامل کتاب و حل نمونه سوالات امتحانی)

بارمبندی ریاضی و آمار یک (انسانی دهم)

بارم بندی دروس دهم

 

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 102

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 37

ریاضی یک(ریاضی دهم ریاضی و تجربی)

مدیر

بارم بندی درس هنر

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای

مدیر

ارسال دیدگاه