احکام 1 رشته علوم ومعارف اسلامی دهم رشته انسانی

بارم بندي درس احكام 1

بارمبندی درس احکام 1

بارم بندي درس احكام 1

دوستان در این نوشته ،بارم بندي درس احكام 1

پايه دهم رشته علوم ومعارف اسلامی سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

بارم بندي درس احكام 1 (آشنايي با احكام) پايه دهم رشته علوم و معارف اسلامي

ويژه پسران و ويژه دختران

دوره دوم متوسطه سال تحصيلی 99_1398

بارم بندي درس احكام 1

خلاصه ای از درس احکام

همان طور که می دانید، هدایت بشریت به جایگاه سعادت و کمال انسانی خواستهٔ تمام انبیای الهی

بوده است و احکام نورانی اسلام، بهترین و کامل ترین قوانین است که مسیر کمال و سعادت را به روشنی

نشان می دهد.

کتابی که در سال جدید در زمینهٔ احکام مطالعه خواهید کرد قسمتی از احکام عملی و انسان ساز اسلام

در بخش عبادات است، اما بدیهی است برای دستیابی به جزئیات بیشتر احکام و مسائل مورد نیاز خود

علاوه بر مطالعهٔ دقیق و مفید کتاب حاضر، نیازمند رسالهٔ مرجع تقلید خود نیز می باشید.

درخواست ما از شما دانش آموز عزیز این است که با مطالعهٔ هر درس، پیام آن درس را در ذهن خود

مرور کنید، ضمن آنکه «نکات قابل توجه « ،» تحقیق و تفکر » و «بیندیشیم و پاسخ دهیم » هر درس را با

همراهی دبیر ارجمند احکام یا امام جماعت مدرسه یا مسجد محل سکونت خود پیگیری نموده تا مباحث

احکام برای شما کاربردی تر شود و همواره در حافظهٔ شما باقی بماند که نیاز امروز و فردای ما دانستن و

عمل نمودن به احکام حیات بخش و سعادت آفرین اسلام است. 

شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّینِ ما وَصّیٰ بِهنوحًاوَ الَّذی اَوحَینا اِلَیكَ
اِبراهیمَ وَ موسىٰ وَ ما وَصَّینا بِهوَ عیسىٰ اَن اَقیمُوا الدّینَ

خداوند متعال برای شما (جامعه بشری) از دین آسمانی همان
را بیان نمودکه به نوح (اولین پیامبر صاحب شریعت) توصیه کرده بود.
و آنچه را برای تو (آخرین پیامبر صاحب شریعت) وحی
کردیم همان است که به ابراهیم و موسی و عیسی

(پیامبران صاحب شریعت و اولوالعزم) وحی نمودیم.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

مدیر مدیر

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 5

مدیر مدیر

آزمون آنلاین آنالیز ترکیبی سطح دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص32

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

ارسال دیدگاه