جغرافیای-ایران دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی 

دوستان در این نوشته بارم بندی درس جغرافیای ایران واستان شناسی

مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98 قرار دادم

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

تذکر:

1-در آزمون کتبی نوبت اول کتاب جغرافیای ایران، 15 نمره با توجه به حداقل و حداکثر نمره برای هر درس، سؤال طراحی شود.

2-آزمون نوبت دوم )خرداد، شهریور( کتاب جغرافیای ایران 15 نمره دارد،که به بخش اول کتاب

(دروس 1الی 5)5نمره وبه بخش دوم کتاب (دروس6الی10)15 نمره تعلق می گیرد.

3-بارم متعلق به کتاب استان شناسی نیز در نوبت اول و نوبت دوم 5 نمره است که این 5 نمره در هر نوبت 50درصد کتاب را
شامل میشود. این 50 درصد متناسب با سرفصلها و بخشهایی است که معلم بنا به اختیار، هماهنگ با کتاب جغرافیای ایران انتخاب وتدریس نموده است.

روش مطالعه درس جغرافیای ایران 

 

 1. جغرافیا را حفظ نکنید. سعی کنید جغرافیا را بفهمید.

  برای یادگیری بهتر جغرافیا مطالب را به محیط خود پیوند بزنید تا به درک عمیق تری از مطالب برسید.
  تعدادی از دانش آموزان سعی می کنند که این درس را حفظ کنند،

 2. این کار باعث می شود که درس جغرافیا برای آنها سخت تر به نظر بیاید.

 3. سعی کنید بین مطالب درس جغرافیا رابطه همبستگی به وجود آورید.

  بین عوامل و پدیده های طبیعی، اقتصادی، انسانی یا فرهنگی رابطه علت و معلولی برقرار کنید.
  زیرا اساس علم جغرافیا بر مبنای رابطه علت و معلولی است.

 4. برای حفظ کردن اعداد و ارقام کتاب جغرافیا باید تفاوت و تشابهات بین مختصات های جغرافیایی را درک کنید.

  بنابراین از حفظ کردن اعداد و ارقام به صورت طوطی وار دوری کنید.
  زیرا یادگیری جغرافیا را برای شما سخت تر می کند.

 5. درس جغرافیا را خلاصه نویسی کنید.

  خلاصه برداری های خود را دسته بندی کنید.
  مثلا یک صفحه را به رودخانه ها، یک صفحه برای صحراها، یک صفحه برای رشته کوه ها و … اختصاص دهید.

 6. در کنار خلاصه نویسی، مطالب جفرافیا را جدول بندی کنید.

  جدول بندی مطالب با توجه به سازماندهی که در ذهن ایجاد می کند، در حفظ مطالب نیز به شما کمک می کند.
  همچنین جدول بندی به درک تفاوت و شباهت های پدیده ها نیز کمک می کند.

 7. به نقشه ها و تصاویر موجود در کتاب توجه کنید.

  این کار به یادگیری بهتر شما کمک می کند. همچنین این قسمت در کنکور و امتحانات نهایی بسیار مهم است.

 8. مطالب علم جغرافیا بسیار گسترده است.

  بنابراین برای مطالعه آزاد نمی توانید زمان زیادی در نظر بگیرید.
  برای درک بهتر مباحث می توانید فیلم های مستند را تماشا کنید.

  1. در کلاس فعالانه مشارکت و یادداشت برداری کنید.

  2. به مقایسه ها توجه ویژه داشته باشید.

   مطالبی که در کتاب درسی قابلیت مقایسه ای دارند را با دقت بخوانید.

  3. هنگام مطالعه درس جغرافیا برای خود سوال طراحی کنید و پاسخ آن را در کتاب درسی مطالعه کنید.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 26

حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم با کمک اتحاد ها

مدیر مدیر

کتاب درسی نگارش (1)

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید