احكام 2 رشته انسانی یازدهم

بارم بندی درس احکام دو

بارم بندی درس احکام دو

بارم بندی درس احکام دو

دوستان در این نوشته که امده است، بارم بندی درس  احکام دو

پایه یازدهم (رشته علوم انسانی دوره دوم متوسطه) سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید

بارم بندی درس احکام دو

رویکردی بر درس احکام دو:

درس احکام یکی از دروس اصلی رشتهٔ علوم و معارف اسلامی بوده

و آموزش آن از مهم ترین اهداف این رشته
می باشد.آمیختkفلسفه فقه با احکام باعث سرگرم کننده شدن ان می شود

در این کتاب سعی گردیده تا هر درس، شامل فعّالیت، نکاتی برای مطالعه و پرسش هایی جهت مشارکت فعّال
دانش آموز در کلاس باشد. همچنین ترجمهٔ برخی آیات و روایات نیز بر عهده دانش آموز گذاشته شده است تا در
سایهٔ آن، به طور غیر مستقیم، ادبیات عرب و نیز فهم قرآنی دانش آموز توسعه یابد.

در تألیف این کتاب از آوردن اختلاف فتوا خودداری شده و در صورت لزوم، دانش آموزان به رسالهٔ مرجع
تقلید خود ارجاع داده می شوند.

آشنایی با اصطلاحات فقهی گرچه برای دانش آموز رشته معارف می تواند مفید باشد، اما با در نظر گرفتن دشواری نسبی
این درس، از آوردن اصطلاحات تخصصی فقهی ممانعت به عمل آمد تا دانش آموز به جای تمرکز بر محتوا و مضمون،
در دام صعوبت الفاظ و به خاطرسپاری آنها گرفتار نیاید.

کتابی که پیش رو دارید سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسلام را به ما بیاموزد، احکامی که در قالب رسالهٔ
عملیه با آن آشنا هستید. قطعا احکامی که روشنی بخش راه زندگانی ماست بسیار فراتر از آن است که در صفحاتی
محدود بگنجد. 

احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعا آنچه خدا از ما خواسته، در رشد و بالندگی ما نقش دارد.
سعی کنیم همیشه این را در خاطر داشته باشیم و با میل و رغبت به احکام عمل نماییم.

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 27

کتاب درسی دین وزندگی دو رشته انسانی

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 12

سوال امتحانی تابع ثابت

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص97

احتمال غیر هم شانس در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارسال دیدگاه