دین و زندگی 2 رشته تجربی رشته ریاضی یازدهم

بارم بندی درس دین وزندگی دو

بارم بندی درس دین وزندگی دو

بارم بندی درس دین وزندگی دو

دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس دین وزندگی دو

پایه یازدهم (رشته های ریاضی ،تجربی،فنی حرفه ای وکاردانش) سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید

بارم بندی درس دین وزندگی دو

الف: ارزشیابی مستمر

-1 قرائت قرآن کریم ( 4 نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا 7 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل

میآید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی،0.25 از چهار نمرهکسر میشود.

-در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمیکند به ازای هر حرف0.25وحداکثر یک نمرهاز قرائت اوکسر میشود.

– درصورتی که دانش آموزآیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از.05نمره تا 1نمره از نمره قرائت اوکسرمیشود.

– چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از05نمره تا 1نمره به نمره قرائت او افزوده میشود.

2-انجام فعالیتهای داخل درس و پرسش از متن(8نمره):

– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند : ، تدبردر قرآن، فعالیت
کلاسی، تفکر، بررسی و …مشخص شده اند.
– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد

3-.پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق(3نمره):

– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی
– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

5- حضور فعال در فرآیند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی(5نمره):

تذکر:دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش پیشنهادکتاب درسی یا به ابتکار خود؛ فعالیتهای ادبی، هنری وتحقیقی دیگری را انجام می دهند

2نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20نمره)در هر نوبت تحت عنوان خلاقیتهای علمی و هنری اضافه می گردد.

ب: ازرشیابی پایانی
-1 امتحان قرائت قرآن کریم(4نمره):ازهردانش آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه
نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد.

 

2-امتحان کتبی از محتوای دروس (16نمره):

بارم بندی درس دین وزندگی دو

توجه:
-1 از بخش های زیر در ارزشیابی ها( پایانی و مستمر) سوالی طرح نمی شود :
ترجمه آیات ابتدای درس، ، بیشتر بدانیم ، پاسخ سوالات شما، دانش تکمیلی، پیشنهاد ، پاورقی و فعالیتهایی که با
علامت ستاره مشخص شده اند.
-2 آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانشآموزان پرسیده می شود(4نمره).

همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است
جزو محتوای آموزشی نیست و صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار
داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سوالی در آزمون های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های
ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.
-3 به جز آیات و روایاتی که با علامت خاص جهت حفظ کردن مشخص شده اند،حفظ کردن سایر آیات،روایات
و ترجمه هایی که در داخل متن درس ها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد.

بنابر این نباید از این آیات یا روایات ،سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن عین آیه و روایت و
ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آن ها سوال طراحی شود.
4 -درس های پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ویژه دانش آموزان شیعه است و دانش آموزان اهل سنت می
توانند به جای این درس ها،درس های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی( 2) را مطالعه کنند و دبیر نیز از این
ضمیمه سوال طرح نماید

کتاب های درسی پایه یازدهم

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص121

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید