Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

دين و زندگي 2 رشته تجربی رشته ریاضی یازدهم

بارم بندی درس دین وزندگی دو

بارم بندی درس دین وزندگی دو

بارم بندی درس دین وزندگی دو

بارم بندی درس دین وزندگی دو

دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس دین وزندگی دو

پایه یازدهم (رشته های ریاضی ،تجربی،فنی حرفه ای وکاردانش) سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید

بارم بندی درس دین وزندگی دو

الف: ارزشيابي مستمر

-1 قرائت قرآن كريم ( 4 نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا 7 سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل

ميآيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني،0.25 از چهار نمرهكسر ميشود.

-در صورتي كه دانش آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميكند به ازاي هر حرف0.25وحداكثر يك نمرهاز قرائت اوكسر ميشود.

– درصورتي كه دانش آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از.05نمره تا 1نمره از نمره قرائت اوكسرميشود.

– چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از05نمره تا 1نمره به نمره قرائت او افزوده ميشود.

2-انجام فعاليتهاي داخل درس و پرسش از متن(8نمره):

– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در كلاس كه در هر درس با عناويني مانند : ، تدبردر قرآن، فعاليت
كلاسي، تفكر، بررسي و …مشخص شده اند.
– سؤال هايي كه دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد

3-.پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق(3نمره):

– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي
– سؤال هايي كه دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.

5- حضور فعال در فرآيند تدريس و مشاركت در گفت و گوهاي كلاسي(5نمره):

تذکر:دانش آموزاني كه برخي از كارهاي بخش پیشنهادكتاب درسي يا به ابتكار خود؛ فعاليتهاي ادبي، هنري وتحقيقي ديگري را انجام مي دهند

2نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20نمره)در هر نوبت تحت عنوان خلاقیتهاي علمي و هنري اضافه می گردد.

ب: ازرشيابي پاياني
-1 امتحان قرائت قرآن كريم(4نمره):ازهردانش آموز در هر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه
نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.

 

2-امتحان کتبی از محتوای دروس (16نمره):

بارم بندی درس دین وزندگی دو

توجه:
-1 از بخش هاي زير در ارزشيابي ها( پاياني و مستمر) سوالي طرح نمي شود :
ترجمه آيات ابتداي درس، ، بيشتر بدانيم ، پاسخ سوالات شما، دانش تكميلي، پيشنهاد ، پاورقي و فعاليتهايي كه با
علامت ستاره مشخص شده اند.
-2 آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كلاس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانشآموزان پرسيده مي شود(4نمره).

همچنين ترجمه آياتي كه در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است
جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا جهت آشنايي دانش آموزاني كه تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار
داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در آزمون هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون هاي
ورودي دانشگاه ها از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود.
-3 به جز آيات و رواياتي كه با علامت خاص جهت حفظ كردن مشخص شده اند،حفظ كردن ساير آيات،روايات
و ترجمه هايي كه در داخل متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد.

بنابر اين نبايد از اين آيات يا روايات ،سوال به گونه اي طراحي شود كه لازمه آن حفظ كردن عين آيه و روايت و
ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام آن ها سوال طراحي شود.
4 -درس هاي پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ويژه دانش آموزان شيعه است و دانش آموزان اهل سنت مي
توانند به جاي اين درس ها،درس هاي ارائه شده در كتاب ضميمه دين و زندگي( 2) را مطالعه كنند و دبير نيز از اين
ضميمه سوال طرح نمايد

کتاب های درسی پایه یازدهم

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *