دهمرشته انسانیمنطق دهم

بارم بندی درس منطق دهم

بارم بندی درس منظق دهم

بارم بندی درس منطق دهم

دوستان در این نوشته ،بارم بندي درس منطق دهم

رشته های انسانی وعلوم ومعارف اسلامی سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

بارم بندی درس منظق دهم

رویکردی بر کتاب درسی منطق:

1- منطق درسی است که در تمامی بخش های زندگی کاربرد دارد، بنابراین آموختن
آن نه تنها در رشته های دانشگاهی و تخصصی مفید است؛ بلکه در تصمیم گیری های
مهم زندگیمان نیز تأثیرگذار است.
2 منطق ساختاری قانونمند دارد و درسی است که بیش از آنکه نیازمند حفظ کردن
باشد، نیازمند فهمیدن است.
3 این درس نیازمند تمرین و کسب مهارت است؛ بنابراین

لازم است تمرین های کتاب با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی های فردی انجام شوند.

4 تأکید این کتاب بر نگرش کاربردی به منطق است و کوشیده است عملاً نشان
دهد که چگونه می توان منطق را در علوم دیگر به کار گرفت. بدین جهت سعی شده
است با طرح مطالب متنوع، حیطۀ کاربرد گستردۀ منطق را به مخاطبان آموزش دهد.

5 این کتاب به شیوۀ فعالیت محور نگاشته شده است. بدین جهت در مواردی تعریف
برخیا ز اصطلاحات ذکر نشده یا در پاورقی ذکر شده است تاا ز حفظ کردن اصطلاحات
بدون فهم مطالب جلوگیری شود. در این موارد تأکید کتاب بر توانایی دانش آموزان در
حل تمرین های داده شده است و نه ارائۀ تعریفی از اصطلاحات ذکر شده در کتاب. از
دبیران محترم نیز درخواست می شود، بیشتر تأکید خود را در آزمون ها بر حل مسئله و
سؤالات کاربردی متمرکز کنند وا ز سؤالاتی که بر مبنای حفظ کردن تعریف اصطلاحات
کتاب هستند، کمتر استفاده نمایند.

6 هر درس معمولا با چند پرسش از مخاطب آغاز شده است تا ذهن او را درگیر
کند؛ سپس در طول تدریس از کمک فکری و مشارکت خوانندگان استفاده شده است
تا در آن مبحث، راه حل منطق دانان برای پرهیز از خطای اندیشه آموزش داده شود.
در نهایت در هر قسمت با طرح تمرین های کلاسی، فهم افراد از مطالب خوانده شده
ارزیابی می شود.

7 برخی از مباحث مطرح در کتاب، قابلیت طرح بحث های دامنه داری را دارند که
از سطح مورد نظر کتاب برای دانش آموزان پایۀ دهم فراتر هستند. برای پرهیز از این
مشکل، در کتاب راهنمای معلمّ، حیطۀ مورد نظر از طرح هر مبحث ذکر شده است که
لازم است دبیران محترم در آزمون های خود به این مطلب توجه داشته باشند.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 109

مدیر

کتاب درسی شیمی یک

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 27

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 42

مدیر مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید