دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی هنر

بارم بندی درس هنر

بارم بندی درس هنر

بارم بندی درس هنر

دوستان در این نوشته بارم بندی درس  هنر

مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)سال 99_98 قرار دادم.

در زیر فهرست این کتاب را برتون قرار دادم.

بارم بندی درس هنر

نکات قابل توجه:

الف) ارزشیابی این کتاب به صورت فرایندمحور میباشد.

ب )دو پودمان در نوبت اول و دو پودمان در نوبت دوم تدریس میشود.

ج) رعایت تقدم و تأخر تدریس پودمانها با توجه به پیوستگی مطالب بر عهده معلم خواهد بود.

بارم بندی درس هنر

توضیحات مربوط به شمارههای داخل جدول:

1- بیان ایده ها وافکار ،ارائه پیشنهاد ،پاسخ به سوالات ، همفکری وهمکاری درگروه

2- بررسی آثار هنری وتشریح آنها از نظر زیبایی شناسی در حد مطالب کتاب وتوان دانش آموزان ،تشریح یک

اثر از نظرفرم ،موضوع ومحتوا،بیان تاثیر احساسی اثر برمخاطب،بررسی رابطه اثر هنری و موضوع ،مقایسه

آثار هنری وسبک های مختلف، خلق اثر هنری ،تحقیق وپژوهش وارائه آن به صورت کنفرانس ،شرکت در

فعالیتهای گروهی،تهیه فیلم ،عکس نمایش ، نقاشی،کولاژ،عکاسی ،فیلم برداری ،نمایش،برگزاری نمایشگاه

، شناسایی میراث فرهنگی بومی و هنرمندان بومی وارائه آن درکلاس به صورت کنفرانس،فیلم ،یا فتن میراث

غیر ملموس بومی وارائه درکلاس،بهسازی محیط مدرسه،خانه ،…..

3- تحلیل آثار هنری درحد توان دانش آموزان واطلاعات ارائه شده درکتاب معلم میباشد برای این کار دبیر

میتواند یک اثر هنری را در ویدئو پرژکتور نمایش دهد ویا در اندازه بزرگ روی تخته نصب نماید ……. و

از دانش آموزان بخواهد که تحلیل خود را درمورد اثر بیان نمایند

رویکرددی بر درس هنر:

در سال های گذشته سعی کردیم به شما کمک کنیم تا زیبایی های
محیط پیرامونتان را بهتر ببینید و با توجه به استعدادها، توانایی ها و
علایق خود در رشته های مختلف هنری، به خلق زیبایی ها بپردازید.
اگر سواد را بیان معنا و انتقال آن به دیگران بدانیم، حجم عظیمی از
این انتقال معنا نه تنها از طریق خواندن، نوشتن و حساب، کردن که
از طریق تجربۀ زیبایی شناسی صورت می گیرد و تنها این تجربه است
که به زندگی معنا و مفهوم می دهد. کسی که اوج زیبایی های طبیعت
و عظمت خلقت پروردگار را درک کرده باشد، زیبایی خیرهک ننده
کاشیک اری هایا صفهان را قدر بگذارد، خط شکسته و نستعلیق را بشناسد ،
مولوی، خیام و حافظ را زیر لب زمزمه کند و در برابر آواهای دل انگیز سکو ت
اختیار کرده، گوش فرا دهد، این فرد به درستی زندگی خواهد کرد.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص128

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص47

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید