UA-125485935-1
دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی كارگاه كارآفريني و توليد

بارم بندی درس کارگاه کارآفرینی وتولید

بارم بندی درس کارگاه کارآفرینی وتولید

بارم بندی درس کارگاه کارآفرینی وتولید

دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس  کارگاه کارآفرینی وتولید

دوره دوم متوسطه سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

بارم بندی درس کارگاه کارآفرینی وتولید

رویکردی بر درس کارگاه کارآفرینی وتولید:

در دورۀ دوم متوسطه، شما به سنی می رسید که می توانید علائق خویش را با انتخاب رشتۀ تحصیلی، فعالیت های جانبی
و شغل تا حد زیادی نشان دهید و درصورتی که دچار خطا شوید، تصحیح مسیر تحصیلی حرفه ای برایتان امکان پذیر
است.
یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین دوره های تحصیلی،

که تقریباً آیندۀ شما را تعیین می کند، همین دورۀ دوم متوسطه
است. شما می توانید بعد از پایان این دوره، به شرط پایبندی به علائق خویش و داشتن پشتکار، مهارت هایی از جنس
تکوین شخصیت،

بروز استعدادها، خودباوری و اعتماد به نفس را به دست آورید و در پی آن به راه اندازی کسب و
کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید.

امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی
در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است.

بنابراین، هم اکنون نیز می توانید در طول
یک سال تحصیلی شایستگی های فردی، حرفه ای و فنی را به تدریج کسب کنید و برای راه اندازی کسب و کار اقدام
نمایید.
کتاب کارگاه کار آفرینی و تولید برای اولین بار در کشور برای دانش آموزان شاخۀ نظری در ادامۀ درس های کار و
فناوری به صورتی کاملاً کاربردی تألیف شده است. اساس محتوای این کتاب را فعالیت های تعیین شده تشکیل می دهند.
فعالیت های پیش بینی شده در هر بخش از این کتاب به صورت عملکرد فردی یا تیمی مورد ارزیابی قرار می گیرند،
بدیهی است کلید موفقیت در اجرای دقیق آنها داشتن پشتکار و علاقه است.

در این کتاب شایستگی هایی از قبیل تیم سازی، کارتیمی، حل مسئله، هدف گذاری و تصمیم گیری را کسب خواهید
کرد و در ادامه با خودشناسی و توسعۀ شخصی، شناسایی ارزش ها و نیازها ، مهارت ها، استعدادها و علایق خودتان
به طراحی مسیر شغلی خود می پردازید. پس از آن با کسب شایستگی های تفکر خلّق، خلّقیت، فرصت یابی،

ایده پردازی وایده یابی، افرادی خلّق، فرصت گرا، فعال و نوآور می شوید.در نهایت با کمک این شایستگی ها یک مدل
کسب و کار ارائه می دهید و به نگارش طرح و برنامۀ آن اقدام می کنید.درس کارگاه کارآفرینی و تولید،

در ادامۀ درس های کار و فناوری، برای دانش آموزانی که شاخۀ نظری را انتخاب
کرده اند تألیف شده است. در این کتاب هدف اصلی، آموزش

آن دسته از مهارت هایی است که فرد را آماده می سازد تا
به صورت تیمی یا انفرادی برای راه اندازی یک كسب و کار کوچک اقدام کند.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

نوشته های مرتبط

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 58

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 23

بارم بندی درس احکام دو

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 9

ارسال دیدگاه