دین و زندگی 2 انسانی رشته انسانی یازدهم

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس دین وزندگی دو  رشته  انسانی

پایه یازدهم (رشته علوم انسانی دوره دوم متوسطه) سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

الف: ارزشیابی مستمر

 قرائت قرآن کریم(4نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل5 تا 7 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل
(پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی0.25از چهارنمره کم می شود.

-در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمیکند به ازای هر حرف 0.251 وحداکثر یک نمرهاز قرائت اوکسر میشود

-درصورتی که دانش آموزآیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از0.5نمره تا 1نمره از نمره قرائت اوکسرمیشود.-

– چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخوانداز0.5نمره تا 1نمره به نمره قرائت او افزوده میشود.

2-انجام فعالیتهای داخل درس و پرسش از متن(8نمره):
– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند :تدبر، فعالیت کلاسی, بررسیو مقایسه مشخص شده اند.
– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

3-پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق( 3 نمره):

– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی
– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد

4-مشارکت در کار گروهی و گفت و گوها ( 5 نمره)

تذکر: دانشآموزانی که برخی از کارهای بخش پیشنهادکتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی،

هنری وتحقیقی دیگری را انجام می دهند2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف 20نمره)در هر نوبت تحت عنوان

 خلاقیتهای علمی و هنری اضافه میگردد. 

ب: ازرشیابی پایانی
-1 امتحان قرائت قرآن کریم(4نمره):

ازهردانشآموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه
نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد.

2-امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

توجه:
-1 از بخش های زیر در ارزشیابی ها(پایانی و مستمر) سوالی طرح نمی شود :
ترجمه آیات ابتدای درس، ، بیشتر بدانیم ، پاسخ سوالات شما، دانش تکمیلی، پیشنهاد ، پاورقی و فعالیتهایی که با
علامت ستاره مشخص شده اند.
2- آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش
آموزان پرسیده می شود( 4 نمره) .

همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است
جزو محتوای آموزشی نیست و صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار
داده شده است.

بنابراین، نباید هیچ گونه سوالی در آزمون های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های
ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.

3- به جز آیات و روایاتی که با علامت خاص جهت حفظ کردن مشخص شده اند،حفظ کردن سایر آیات،روایات
و ترجمه هایی که در داخل متن درس ها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد.
بنابر این نباید از این آیات یا روایات ،سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن عین آیه و روایت و
ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آن ها سوال طراحی شود.

4- از درس هفتم تا درس چهاردهم، ویژه دانش آموزان شیعه است و دانش آموزان اهل سنت می توانند به جای این
درس ها،درس های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی) 2( را مطالعه کنند و دبیر نیز از این ضمیمه سوال طرح نماید.

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

نوشته های مرتبط

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 35

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید