دهمرشته تجربیرشته ریاضیعربی وزبان قرآن (1)

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

دوستان در این نوشته ،بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

مربوط به همه رشته ها(سال تحصیلی 99_1398) که شامل دو 

امتحان کتبی وشفاهی می باشد  قرار داده شده است.

 

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک
بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

روش مطالعه درس عربی وزبان قرآن یک

برای دانش آموزان تجربی و ریاضی بسیار مسئله ساز است.

همچنین بسیاری دانش آموزان علوم انسانی هم در این حیطه مشکل دارند.

دومین درس دفترچه عمومی کنکور، درس عربی است.

عربی درس نسبتا مهمی است و در دفترچه عمومی ضریب 2 دارد.

مراحل مطالعه درس عربی وزبان قرآن یک

مرحله اول

در مرحله اول دانش آموزان باید قواعد درس را از روی جزوه، کتاب درسی یا کتاب کمک درسی بخوانند.

در این بخش باید قواعد را کامل و دقیق یاد بگیرید و نکات مهم آن را در برگه یا دفترچه ای خلاصه نویسی کنید.

مرحله دوم

پس از این که قواعد را یاد گرفتید و آنها را خلاصه نویسی کردید باید درس را به طور کامل بخوانید.

یک بار از اول تا آخر درس را به همراه تمرین ها و مثال ها ترجمه کنید.

برای این کار از لغت های آخر کتاب هم می توانید استفاده کنید.

مرحله سوم

قواعدی که در مرحله اول مطالعه کرده اید را روی متن کتاب درسی پیاده کنید.

یعنی در این مرحله صرف و نحو را مطالعه می کنید.

مثلا اگر موضوع درس مضاف و مضاف الیه است شما باید در متن دنبال مضاف و مضاف الیه بگردید.

آن قدر این کار را تکرار کنید تا با قواعد کاملا آشنا شوید.

مرحله چهارم

بعد از این که 3 مرحله را طی کردید و قواعد را کاملا یاد گرفتید، تمرین های کتاب را به طور مستقل و بدون نگاه کردن به جزوه حل کنید.

در این مرحله باید تعداد تمرین های زیادی را حل کنید.

مرحله پنجم

چهار مرحله بالا برای دانش آموزان دبیرستان یکسان است.

اما کنکوری ها باید یک مرحله اضافه تر هم انجام بدهند. یعنی حل تست های کنکوری را در برنامه خود قرار دهند.

یک کتاب تست خوب تهیه کنید و دو تا سه روز بی وقفه تست بزنید.

اگر در تست ها نکته مهمی را پیدا کردید آن را در خلاصه نویسی های خود وارد کنید.

اگر در حل تست، احساس کردید که در قواعد ضعف دارید بهتر است به مرحله اول برگردید و دوباره آن مبحث را بخوانید.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص92

مدیر

فیلم تست معادله درجه دوم

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 109

مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

مدیر مدیر

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید