Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

دهم رشته انسانی علوم وفنون ادبی (1)

بارم بندی علوم وفنون ادبی (1)

بارم بندی علوم وفنون 1

بارم بندی علوم وفنون ادبی (1)

بارم بندی علوم وفنون ادبی (1)

دوستان در این نوشته ،بارمبندی درس علوم وفنون ادبی (1)

پايه دهم متوسطه دوم (رشته هاي ، علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)

سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنی

علوم وفنون ادبی

در نمره گذاري پرسش هاي هر فصل، به تنوع موضوعي و تعداد درس ها توجه فرماييد.

 پرسش هاي بخش نقد وتحليل نظم و نثر، بر بنياد ساختار ارائه شده در بخش تحليل فصل تنظيم شود.

 بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6نمره(نوبت اول) 14 نمره(نوبت دوم)و شهريور از کل کتاب خواهد بود.

   

رویکردی بر کتاب درسی علوم وفنون ادبی (1)

 کتاب علوم و فنون ادبی پایۀ دهم از چهار فصل تشکیل
شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی ازعلوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛
درس دوم: موسیقی شعر )عروض(؛
درس سوم: زیبایی شناسی شعر (آرایه های ادبی).
هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات
و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از پیش از اسلام تا قرن ششم تبیین
می شود و در کنار ویژگی های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته
می شود. به این ترتیب خواننده با ویژگی های زبانی، ادبی و فکری متون ادبی آشنا می شود.
در هر فصل بعد از تاریخ ادبیات و یا سبک شناسی، یک درس موسیقی شعر آموزش داده
می شود تا خواننده با یادگیری آن بتواند در برخورد با متون نظم، وزن آن را تشخیص دهد
سپس درس سوم هر فصل به زیبایی شناسی می پردازد. در زیبایی شناسی دانش آموز، با
بخش دیگری از قلمرو ادبی؛ یعنی آرایه ها آشنا می شود و آموخته هایش را در متون ادبی
به کار می بندد.
برای تعمیق آموخته ها مجموعه فعالیت هایی در متن و پایان درس ها و فصول طراحی وتدوین شده است.

فعالیت های متن درس مطالب خاصی را در حین آموزش دنبال می کند.
فعالیت های پایان دروس دانش آموز را به کسب مهارت در فنون ادبی آموخته شده ترغیب
می کند. فعالیت های پایان فصول نیز با عنوان کارگاه تحلیل، نمونه هایی در اختیار خواننده
می گذارد تا موارد آموخته شده در کل فصل را به طور عملی به کار بندد. نمونه های طرح شده
در فعالیت ها، برگرفته از متون ادبی است و با محتوای درس کاملاً پیوسته است که انجام
دقیق این تمرین ها به درک و فهم بهتر متن کمک می کند.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *