دهم رشته تجربی رشته ریاضی فیزیک (1) تجربی فیزیک (1)ریاضی

بارم بندی فیزیک (1)

بارم بندی فیزیک(!)

بارم بندی فیزیک (1)

دوستان در این نوشته بارم بندی فیزیک (1)

مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم.

بارم بندی فیزیک (1)
بارم بندی فیزیک (1)

1-لازم است حدود 20 درصد نمره هر آزمون (4 نمره) به ارزشیابی از بخش های مربوط به فعالیت ها و آزمایش
های کتاب درسی و همچنین طراحی آزمایش اختصاص داده شود.
2- نمره هر فصل حداکثر می تواند تا 0.5 نمره نسبت به جدول بالا تغییر کند.

3-در طراحی پرسش یا مسئله از بخش1_5(اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری)توصیه می شود طرح یا

تصویری از وسیله اندازه گیری(مدرج یا رقمی)داده شود تا دانش آموزان بر اساس جزئیات آن وسیله به ارائه گزارشبپردازند.

4- از مطالب مربوط به خوب است بدانید، زندگینامه دانشمندان و تاریخ علم، نتایج فعالیت های تحقیقی، واژه نامه ،
مواردی که در پاورقی برخی از صفحه های کتاب اشاره شده است و پیوستها نباید پرسش یا مسئله ای در آزمون هاطراحی شود.

5- افزون بر موارد بالا، هنگام طراحی آزمون به نکات مندرج در هر بخش از راهنمای معلم نیز توجه شود.

پیشنهاد می شود در ارزیابی های مستمر و پایانی ، انتظارات عملکردی مورد توجه قرار گیرد. جدول زیر فهرستی
از این انتظارات و سهم آنها را در این آزمون نشان می دهد.

بارم بندی فیزیک (1)

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

Related posts

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

حل معادله قدرمطلق در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام دهم انسانی فصل سه ص 79

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید