دهم دین-و-زندگی-یک رشته انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

بارمبندی درس دین وزندگی (1)رشته علوم انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1)  رشته علوم انسانی

دوستان در این نوشته ،بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

پایه دهم متوسطه دوم (رشته ادبیات وعلوم انسانی)

سال 98رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید. 

در بارمبندی درس دین وزندگی (1)  رشته علوم انسانی به دو قسمت ارزشیابی مستمر وپایانی توجه شده است.

الف: ارزشیابی مستمر کتاب درسی دین وزندگی (1)

1- قرائت قرآن کریم (4 نمره)

از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا 7 سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل
 میآید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی0.25 از چهار نمره 
کسر میشود.

– در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمیکند به ازای هر حرف 0.25از قرائت اوکسر میشود.

– درصورتی که دانش آموزآیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از0.5 تا 1 نمره  از نمره قرائت اوکسرمیشود

– چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 0.5تا1به نمره قرائت او افزوده میشود

2-انجام فعالیتهای داخل درس و پرسش از متن دین وززندگی (!)( 7 نمره)

– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند :تدبر، فعالیت کلاسی, بررسی
و مقایسه مشخص شده اند.
– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد

3-پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق کتاب درسی  دین وزندگی (1) ( 4 نمره)
– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی
– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

-4 مشارکت در کار گروهی و گفت و گوها (5 نمره )

تذکر: دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش پیشنهادکتاب درسی دین وزندگی (1) یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی،

هنری وتحقیقی دیگری را انجام می دهند2نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره20)

در هر نوبت تحت عنوان خلاقیتهای علمی و هنری اضافه میگردد

.ب: ازرشیابی پایانی کتاب درسی دین وزندگی (1)
-1 امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره)

ازهردانش آموز در هر امتحان پایانی  از کتاب درسی دین وزندگی (1) دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید.

شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد

 

بار مبندی درس دین و زندگی(1)  رشته علوم انسانی

موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود:

1- پیشنهاد ها، پاورقی ها ی کتاب درسی دین وزندگی (1)، بیشتر بدانیم و فعالیت هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند.

2- آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده

میشود( 4 نمره) .همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است جزو محتوای آموزشی نیست و صرفا

جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سوالی در آزمون

های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.

3- حفظ کردن عین آیات،روایات و ترجمه هایی که در بین متن درس ها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها

اهمیت دارد. بنابر این نباید سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن آیه یا ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام

آیه سوال طراحی شود.تاکید می شود که این مساله صرفا در خصوص آیات و روایاتی است که در لابه لای متن درس آمده است و

شامل آیات و ترجمه ابتدای هر درس نمی شود.

4- مباحث صفحات142 و 143 و 144 که با عنوان احکام روزه مطرح شده است، برای دانش آموزان اهل ، سنت حذف است

و این مباحث بایستی از ضمیمه آنها خوانده شود و مورد امتحان قرار گیرد.

امیدوارم با مطالعه بار مبندی دین و زندگی(1) بتوانید با اطالاعات بهتر در امتحانات شرکت نمایید

کتاب درسی دین وزندگی یک 

کتاب های درسی پایه دهم دهم 

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص94

حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم (گویا کردن مخرج کسرها)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید