وبلاگ

دهم دین-و-زندگی-یک رشته انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

بارمبندی درس دین وزندگی (1)رشته علوم انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی 1400-1401

دوستان در این نوشته ،بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

پايه دهم متوسطه دوم (رشته ادبیات وعلوم انسانی)

سال 1400-1401 رابراتون گذاشتم.

انشاالله که مورد استفادتون قرار بگیره و در این درس موفق عمل کنید.

در بارمبندی درس دین وزندگی (1)  رشته علوم انسانی به دو قسمت ارزشیابی مستمر وپایانی توجه شده است.

الف: ارزشيابي مستمر کتاب درسی دین وزندگی (1)

1- قرائت قرآن كريم (4 نمره)

از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا 7 سطر از قرائت آيات ابتداي درس, ارزشيابي به عمل
ميآيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي که در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني0.25 از چهار نمره
کسر ميشود.

– در صورتي که دانش آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نميکند به ازاي هر حرف 0.25از قرائت اوکسر ميشود.

– درصورتي که دانش آموزآيات را به صورت مقطع ومكرر بخواند از0.5 تا 1 نمره  از نمره قرائت اوکسرميشود

– چنانچه دانش آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 0.5تا1به نمره قرائت او افزوده ميشود

2-انجام فعاليتهاي داخل درس و پرسش از متن دین وززندگی (!)( 7 نمره)

– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناويني مانند :تدبر، فعاليت کلاسي, بررسي
و مقايسه مشخص شده اند.
– سؤال هايي که دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد

3-پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق کتاب درسی  دین وزندگی (1) ( 4 نمره)
– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي
– سؤال هايي که دبير در جلسه بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.

-4 مشاركت در كار گروهي و گفت و گوها (5 نمره )

تذكر: دانش آموزاني که برخي از کارهاي بخش پیشنهادکتاب درسي دین وزندگی (1) يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي،

هنري وتحقيقي ديگري را انجام مي دهند2نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره20)

در هر نوبت تحت عنوان خلاقيتهاي علمي و هنري اضافه ميگردد

.ب: ازرشيابي پاياني کتاب درسی دین وزندگی (1)
-1 امتحان قرائت قرآن كريم(4 نمره)

ازهردانش آموز در هر امتحان پاياني  از کتاب درسی دین وزندگی (1) دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي آيد.

شيوه نمره گذاري به همان صورتي است که در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد

 

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود:

1- پيشنهاد ها، پاورقي ها ی کتاب درسی دین وزندگی (1)، بيشتر بدانيم و فعاليت هايي که با علامت ستاره مشخص شده اند.

2- آيات ابتداي هر درس براي قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي از دانش آموزان پرسيده

ميشود( 4 نمره) .همچنين ترجمه آياتي که در مقابل صفحه قرائت و در ابتداي هر درس آمده است جزو محتواي آموزشي نيست و صرفا

جهت آشنايي دانش آموزاني که تمايل به دانستن مفاهيم اين آيات دارند، قرار داده شده است. بنابراين، نبايد هيچ گونه سوالي در آزمون

هاي نظام آموزشي آموزش و پرورش و آزمون هاي ورودي دانشگاه ها از اين آيات و ترجمه آنها طراحي شود.

3- حفظ کردن عين آيات،روايات و ترجمه هايي که در بين متن درس ها آمده است ضروري نيست، بلكه برداشت واستنباط از آن ها

اهميت دارد. بنابر اين نبايد سوال به گونه اي طراحي شود که لازمه آن حفظ کردن آيه يا ترجمه آن باشد، بلكه صرفا بايد از مفهوم و پيام

آيه سوال طراحي شود.تاکيد مي شود که اين مساله صرفا در خصوص آيات و رواياتي است که در لابه لاي متن درس آمده است و

شامل آيات و ترجمه ابتداي هر درس نمي شود.

4- مباحث صفحات142 و 143 و 144 كه با عنوان احكام روزه مطرح شده است، براي دانش آموزان اهل ، سنت حذف است

و اين مباحث بايستي از ضميمه آنها خوانده شود و مورد امتحان قرار گيرد.

امیدوارم با مطالعه بار مبندی دین و زندگی(1) بتوانید با اطالاعات بهتر در امتحانات شرکت نمایید

کتاب درسی دین وزندگی یک 

کتاب های درسی پایه دهم دهم 

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *