تبدیل های هندسی و کاربردها رشته ریاضی هندسه 2 یازدهم

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

تبدیل طولپای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

این سوال مربوط به فصل دوم کتاب درسی هندسه دو پایه یازدهم رشته ریاضی هست.

توی این مقاله سعی کردم مفاهیم اولیه رو یاد آوری کنم تا به راحتی بتونید این سوال رو حل کنید.

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش،کاشی کاری، گچ بری و… شکل های مختلف، طبق الگویی خاص تکرار می شود.

تبدیل های هندسی با بسیاری از مفاهیم هندسی از جمله هم نهشتی ارتباط نزدیکی دارند.همچنین کاربردهای فراوانی در صنعت، معماری و هنر دارند. خلق بناهای تاریخی که ازدستاوردهای با ارزش بشر به شمار می آید، بدون به کارگیری تبدیل های هندسی میسر نمی شد.عمارت مسجد نصیرالملک در شیراز نمونه ای زیبا از این مطلب است.

صورت سوال:

تبدیل طولپای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارائه حل :

تبدیل هندسی:

انتقال، بازتاب ،تغییر مقیاس،بازتاب محوری و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم.

تبدیل ها،می توانند موقعیت یا جایگاه شکل و اندازه آن را تغییر دهندولی در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط تغییریایجاد نمی کنند.در اثر تغییر مقیاس می توان ابعاد شکل را با نسبت هایی بزرگتر یا کوچکتر نمود.مثلا عکسی که در ابعاد 10*10 چاپ می کنیم ،می توان این عکس را در ابعاد 13*18 نیز چاپ کرد .در این حالت ابعاد عکس بزرگتر شده است.

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

دوستان می توانید فیلم آموزشی  سوال تبدیل طولپای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96رامشاهده فرمایید.

 

 

Related posts

گام به گام گسسته فصل سه درس یک

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert