انواع تابع تابع رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو یازدهم

تساوی توابع درگزینه دومرحله پنجم سال 96

تساوی توابع درگزینه دومرحله پنجم سال 96

موضوع:

تساوی توابع درگزینه دومرحله پنجم سال 96

من یک دانش آموز کلاش یازدهمی دارم .برای تمرین تست های گزینه دومرحله پنجم سال 96، را بهش دادم تا حل کند .وقتی زمان تست زدنش تمام شد ،یکی از سوالاتی که نتونسته بود حل کنه ،سوال شماره 88 بود.بررسی که کردم متوجه شدم که این دانش آموز تعریف تساوی دو تابع را فراموش کرده،بنابراین برای یاد آوری شرط تساوی دو تابع را براش نوشتم .او پس از این یاد آوری موفق به حل این تست شد.از آنجا که حدس زدم ممکنه خیلی از شما ها نیز  اشکال داشته باشید ،تصمیم گرفتم که این نوشته را براتون ، آماده کنم . در صورتی که تمایل داشتید، می تونید نظر خود تون رو  برای ما ارسال کنید.

 

برای حل این تست باید شرط تساوی دو تابع را بدانیم.

یادآوری:

شرط تساوی دو تابع : اگر fوgدو تابع باشند آنگاه این دو تابع برابرند اگر:

1- دامنه fبا دامنه gبرابر باشد.

2-به ازای هر xمقدار این دو تابع نیز برابر باشد.

به عبارت دیگر برای هر ورودی به این دو تابع مقدار خروجی ها یکسان باشد.

پس برای حل این سوال باید دامنه توابع درهمه ی گزینه ها را محاسبه کنیم ،می بینیم که گزینه 3 دارای دامنه ای متفاوت از سایر گزینه ها می باشد.

پس جواب صحیح این گزینه خواهد بود.

 

تساوی توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

 

 

کاربر عزیز برای یادگیری بیشتر می توانید فیلم آموزشی  این سوال را ، مشاهده فرمایید.

 

 

نوشته های مرتبط

کتاب کار زبان انگلیسی1

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص98

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص121

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 12

ارسال دیدگاه