آشنایی با مبانی ریاضیات آمار و احتمال رشته ریاضی قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) مجموعه زیرمجموعه یازدهم

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

موضوع:

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

من دبیر ریاضی مدارس نمونه و تیز هوشان هستم.چند روز پیش برای دانش آموزان سوالات تستی از گزینه دو مرحله پنجم تهیه کردم تا هم مروری بر مطالب درسی بشه و هم توانایی حل مسائل تستی پیدا کنند .از اتفاق به سوالی در مورد جبرمجموعه ها رسیدیم .برای دانش آموزان این مسئله رو حل کردم.تصمیم گرفتم برای استفاده شما دانش آموز عزیز هم این مسئله را حل کنم.امیدوارم با حل این نوع از مسائل در درس ریاضی روزبه روز موفق تر باشید.در ضمن اگه مایل بودید ،نظر خودتون رو راجع به این پست برام بفرستید .منتظر نظرات سازندتون هستم.

صورت سوال:

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارائه حل:

برای حل این سوال باید تعریف اجتماع ،اشتراک و تفاضل دو مجموعه را بدانیم.همچنین بااستفاده از نمودار ون ،مجموعه خواسته شده را به دست بیاوریم . سپس نمودار ون هر گزینه را رسم کرده تا به جواب برسیم.

یاد آوری:

اجتماع دو مجموعه:اگر AوBدو مجموعه باشند ،AUB مجموعه ای است که اعضای آن یا در Aاست،یا در مجموعه Bقرار دارند.

اشتراک دو مجموعه:اگر AوBدو مجموعه باشند ،مجموعه ای است که آعضای آن هم در Aاست و هم در Bقرار دارند.

تفاضل دو مجموعه:اگر AوBدو مجموعه باشند،A-B،مجموعه ای است که اعضای آن در Aهستند ولی در مجموعه Bقرار ندارند.

در ادامه برای یادگیری بیشتر، فیلم آموزشی این سوال را مشاهده فرمایید.

 

 

 

 

Related posts

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 70

مدیر بهینه ساز سیستم

کتاب درسی کارآفرینی وکارگاه تولید

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید