اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی حسابان-دو دوازدهم کاربردهای مشتق

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

 دوستان در این نوشته حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

براتون قراردادم.امیدوارم با خوندن این نوشته رفع اشکال بشید.

برای یادگیری درس حسابان دو باید از تکنیک های زیر کمک بگیرید:

 • ابتدا باید ابزارهای آموزشی را در این درس اولویت بندی کنید.

  اولویت بندی ابزار آموزشی در درس حسابان به این صورت است: کلاس، جزوه معلم، کتاب درسی و کتاب کمک درسی!

 • درس حسابان را از همان اول سال در کلاس درس به خوبی یاد بگیرید.

  در همه جلسات کلاس شرکت کنیدو با معلم پیش بروید.

 • پس از یادگیری مطالب در همان روز تمرین های مربوط به مباحث را حل کنید.

 • تا زمانی که مبحثی را کامل یاد نگرفته اید، تمرین حل نکنید.

 • مثال های داخل متن را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. سپس با جواب کتاب مقایسه کنید.

 • مسائل و تمرین های کتاب را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. توجه داشته باشید هیچ تمرینی را حذف نکنید.

 • در درس حسابان2 فرمول و روش های فراوانی وجود دارد. بنابراین برای حل آن فقط از یک روش استفاده نکنید.

 • برای بالا بردن سرعت عمل خود در حل مسائل باید تعداد زیادی تمرین حل کنید.

 • دفترچه ای برای یادداشت نکات، فرمول ها و راه حل های مناسب در نظر بگیرید.

 • درس حسابان2 را مفهومی بخوانید. فرمول ها را حفظ نکنید.

  زیرا راه حل مسائل حسابان 2بسیار متنوع است و هنگام حل مسئله با مشکل مواجه می شوید.

 • برای تمرین از نمونه سوالات سال های قبل استفاده کنید.

بنابراین برای یادگیری شما به حل تمرینات و فعالیت ها و کاردر کلاس های کتاب نیاز پیدا می کنید.در این نوشته ،از کتاب حسابان 2 فصل 5 درس اول ،فعالیت صفحه 113، را براتون حل کردم.امیدوارم که  با مشاهده حل این سوا ل رفع اشکال بشید.

 

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

پاسخ:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

سوال

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

نقطه a مکزیمم مطلق و e مینیمم مطلق تابع است و تابع اکسترمم نسبی ندارد

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

نقطه ​\( (c,f(c)) \)​ مینیمم نسبی و نقطه c ماکزیمم مطلق تابع است

سوال

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

نقطه b ماکزیمم نسبی و مطلق و بازه ​\( [c,+\infty) \)​ منیمم مطلق و نسبی  و در بازه ​\( (c,+\infty)) \)​ ماکزیمم نسبی دارد

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

نقطه صفر مینیمم مطلق و نسبی تابع است

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

نقطه ​\( (2,0) \)​ و نقطه \( (2,0-) \)​ مینیمم نسبی و مطلق و نقطه \( (0,4) \)​ ماکزیمم نسبی تابع است

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

پ)نقطه c ماکزیمم مطلق و نسبی و نقطه b مینیمم نسبی و نقطه d مینیمم مطلق است

ت) نقطه 2 مینیمم نسبی و مطلق و نقطه 1/5 ماکزیمم نسبی و نقطه یک مینیمم مطلق تابع است.

ث) نقطه 2 مینیمم مطلق تابع است

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

سوال:

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

جواب:

الف)در بازه [0,1] نقطه صفر مینیمم مطلق و نقطه یک ماکزیمم مطلق است

در بازه (0,1) اکسترمم نسبی و مطلق نداریم

ب)نقطه (0,0) مینیمم مطلق و نسبی تابع است و نقطه ماکزیمم مطلق و نسبی ندارد.

 
حل المسائل حسابان دو فصل 5 بازگشت به فصل 5 درس 1 کار در کلاس 115

 

نوشته های مرتبط

امتحان نهایی هندسه3 و ریاضی3 و ریاضی و آمار3خرداد 98

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 116

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

آزمون هندسه سه فصل اول متوسط سطح دوم به سایت اضافه شد.

مدیر

بارمبندی کلیه دروس ریاضی دوازدهم

ارسال دیدگاه