اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی حسابان-دو دوازدهم کاربردهای مشتق

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

با سلام

در این نوشته، حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

قرار دارد.در این نوشته به نقاط اکسترمم توابع توجه شده است.

امیدوارم با مطالعه حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115رفع اشکال بشید.

برای یادگیری درس حسابان دو باید از تکنیک های زیر کمک بگیرید:

 • ابتدا باید ابزارهای آموزشی را در این درس اولویت بندی کنید.

  اولویت بندی ابزار آموزشی در درس حسابان به این صورت است: کلاس، جزوه معلم، کتاب درسی و کتاب کمک درسی!

 • درس حسابان را از همان اول سال در کلاس درس به خوبی یاد بگیرید.

  در همه جلسات کلاس شرکت کنیدو با معلم پیش بروید.

 • پس از یادگیری مطالب در همان روز تمرین های مربوط به مباحث را حل کنید.

 • تا زمانی که مبحثی را کامل یاد نگرفته اید، تمرین حل نکنید.

 • مثال های داخل متن را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. سپس با جواب کتاب مقایسه کنید.

 • مسائل و تمرین های کتاب را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. توجه داشته باشید هیچ تمرینی را حذف نکنید.

 • در درس حسابان فرمول و روش های فراوانی وجود دارد. بنابراین برای حل آن فقط از یک روش استفاده نکنید.

 • برای بالا بردن سرعت عمل خود در حل مسائل باید تعداد زیادی تمرین حل کنید.

 • دفترچه ای برای یادداشت نکات، فرمول ها و راه حل های مناسب در نظر بگیرید.

 • درس حسابان را مفهومی بخوانید. فرمول ها را حفظ نکنید.

  زیرا راه حل مسائل حسابان بسیار متنوع است و هنگام حل مسئله با مشکل مواجه می شوید.

 • برای تمرین از نمونه سوالات سال های قبل استفاده کنید.

بنابراین برای یادگیری شما به حل تمرینات و فعالیت ها و کاردر کلاس های کتاب نیاز پیدا می کنید.

در این نوشته از کتاب حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115 را براتون حل کردم.

امیدوارم که  با مشاهده حل این سوا ل رفع اشکال بشید.

اگه مایل بودید نظرتون رو برام ارسال کنید. 

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

جواب:

الف)نقاط b , h ,k مینیمم نسبی و نقاط c, j ماکزیمم نسبی تابع است

ب)  a , c , d ,e ,f ,g ,h ,l

پ)b ,i ,j,k

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

ت) خیر مانند c ,h 

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

بله نقطه i

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

بله نقطه c

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

صفر است.

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

غلط است

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

غلط است

سوال:

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 115

جواب:

صحیح است

 

 

کار در کلاس 113 بازگشت به فصل 5 درس 1 فعالیت 116

کتاب درسی حسابان دو

نوشته های مرتبط

بارمبندی کلیه دروس ریاضی دوازدهم

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 116

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 59

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

کتاب درسی حسابان دو

آزمون هندسه سه فصل اول متوسط سطح دوم به سایت اضافه شد.

مدیر

ارسال دیدگاه