UA-125485935-1
درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات ویدیو ویژه

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

[Elite_video_player id=”3″]
دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی
(  فیلم آموزشی از حل سه مسئله ریاضی دهم از فصل دو  درس3 ریاضی یک   )
براتون قرار دادم.
بامطالعه این سه تست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-نسبتهای مثلثاتی

2-روابط بین نسبت های مثلثاتی

 

مجموعه فرمول های پرکاربرد نسبتهای مثلثاتی

 

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

در ابتدای آموزش  نسبت های مثلثات به بررسی دایره ی مثلثاتی می پردازیم,دایره ی مثلثاتی شما را در یافتن مقادیر زاویه ها در مثلثات یاری می کند

هر دایره  دارای یک مبداء بوده که شروع حرکت متحرک از آن جا آغاز می گردد,دارای 4 ناحیه می باشد,دارای جهت اصلی خلاف عقربه های ساعت (جهت مثبت) می باشد.دارای 4 محور است که محور سینوس Sin و تانژانت tg موازی هم و محور Cos و کتانژانت Cotg  در دایره ی مثلثاتی موازی هم هستند.

 

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی


روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی:

برای محاسبه ی sin و cos یک زاویه انتهای کمان را بر محور Sin و یا cos عمود می کنیم,ولی برای محاسبه ی tg و یا cotg یک زاویه انتهای کمان را امتداد داده تا محور tg و یا cotg را قطع کند.اگر زاویه ای در ناحیه ی اول باشد,در ناحیه ی اول تمام نسبت های مثلثاتی مثبت است.اگر در ناحیه ی دوم باشد فقط سینوس sin مثبت است.اگر در ناحیه ی سوم باشد در ناحیه ی سوم سینوس sin و cos منفی و تانژانت tg و کتانژانت cotg مثبت است.اگر در ناحیه ی چهارم باشد,در ناحیه ی چهارم فقط cos مثبت است.ده رابطه ی مهم مثلثاتی:

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

نسبت های مثلثاتی کمان 2x :

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

فرمول های سینوس sin و cos بر حسب تانژانت نصف کمان:

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

نسبت های مثلثاتی زوایای قرینه:

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

بدیل جمع به ضرب:

حل سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

کتاب درسی ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس سه

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

بارم بندی فارسی (1)

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید