انتخاب سردبیر درس چهارم: عبارت های جبری دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری ویدیو

حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم (گویا کردن مخرج کسرها)

حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم (گویا کردن مخرج کسرها)

[Elite_video_player id=”7″]

 

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم (گویا کردن مخرج کسرها)
(  فیلم آموزشی از حل دو مسئله ریاضی دهم از فصل سه  درس4 ریاضی یک   )
براتون قرار دادم.
بامطالعه این دوتست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-توان های گویا

2-تبدیل توان های رادیکالی به توان های کسری

به توان رساندن را به نوعی، ضرب کردن برای اعداد صحیح در نظر می‌گیریم. به این معنی که اگر a و b دو عدد صحیح و مثبت باشند، a به توان b را به صورت ضرب a به تعداد b بار در خودش در نظر می‌گیریم. این رابطه در زیر نوشته شده است.

مفهوم ضرب : به جای نوشتن ۵ تا عدد ۳ که با هم جمع می شوند می توان از عمل ضرب استفاده کرد. یعنی نوشت ۵ ضرب در ۳.
برای ساده تر نوشته شدن ضرب اعداد از مفهوم توان استفاده می شود.
مثلا اگر ده بار عدد ۳ را در خودش ضرب کنیم می توانیم بنویسم ۳ به توان ۱۰.

به طور کلی منظور از توان m ام عدد a یعنی a را m بار در خودش ضرب کنیم. حال اگر a دو بار در خودش ضرب شود توان a دو خواهد بود.

نمایش اعداد تواندار

توان به صورت یک عدد کوچک در بالای پایه نوشته می شود. عددی که در ضرب تکرار می شود را پایه می گوییم.
در شکل زیر ۳ توان و ۲ پایه است.

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

 

توان رسانی عددهای توان دار

اگر عدد توان داری داخل یک پرانتز قرار گیرد و برای پرانتز توانی قرار داده شود؛ حاصل یک عدد خواهد بود که

پایه آن به توان حاصل ضرب توان ها می رسد.

 

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

 

کتاب درسی ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس سه

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

مدیر مدیر

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص32

مدیر مدیر

حل ویدیویی دو تست زیبای ریاضی دهم با کمک اتحاد ها

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

ارسال دیدگاه