انتخاب سردبیر درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن دهم ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها ویدیو

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(ریشه های معادله درجه دو)

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

 

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)
(  فیلم آموزشی از حل سه مسئله ریاضی دهم از
فصل چهار  درس1از کتاب درسی ریاضی یک)
براتون قرار دادم.
بامطالعه این سه تست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن

تعریف معادله درجه دو

معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله

درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:
ax2+bx+c=0  ,   a0    ,   a,b,cR
انواع روشهای حل معادله درجه دوم
برای حل معادله درجه دوم روشهای مختلف و زیادی وجود دارد که
مهمترین آنها عبارتند از:
  • تجزیه
  • روش ریشه گیری
  • روش کلی یا Δ
  • روش هندسی (رسم نمودار)
تجزیه
زمانی که معادله درجه دوم را بتوان به صورت یک اتحاد دراورد
(که مطالب ان را در درس چهارم فصل سه قرار داده ایم ) میتوان
ریشه ها را تشخیص داد مثلا اگر اتحاد جمله مشترک یا  مربع یا
مزدوج یامکعب یا  فاکتوریل  را بتوان با تجزیه معادلهدرجه دوم
ساخت می توان داخل هر کدام از پرانتزهای حاصل از تجزیه را
مساوی صفر قرار داد و مجهولات را در این تساوی به دست اوریم
این اعداد حاصل ریشه های معادله یا بهعبارت بهتر جواب مجهولات
ما هستندمثال:   x(3x)=0  از   x23x=0    فاکتور میگیریم 
  x=0   ;   3x=0                x=3
ریشه گیری
در صورتی که عبارت رابتوان به اتحاد مزدوج تبدیل کرد می توان
به دو روش عمل کرد اولی که روش تجزیه است که در پاراگراف
قبل به خوبی توضیح داده شد و اما روش دوم که برای اتحاد
مزدوج راحت تر است این روشریشه گیری است این روش به
جای تبدیل عبارت به اتحاد مستقیما ان را مساوی صفر گذاشته
و حل میکنیم تا جواب معادله حاصل شود
مثال : x29=0          x2=9              x=±3     
 دلتا یا Δ    
معمول ترین روش و کامل ترین انهاست که به صورت زیر عمل میکند :
حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(ریشه های معادله درجه دو)
هندسی (یا نموداری )
این روش با رسم معادله امکان پذیر است و یا وقتی مسئله خود شکل
معادله را داده میتوان ازاین روش استفاده کرد به این صورت که هر جا
با محور x برخورد دارد یکی از جواب های معادله را به ما می دهد

کتاب درسی ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس یک

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 80

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert