انتخاب سردبیر درس سوم: توان های گویا دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری ویدیو ویژه

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا
(  فیلم آموزشی از حل سه مسئله ریاضی دهم از فصل سه  درس3 ریاضی یک   )
براتون قرار دادم.
بامطالعه این سه تست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-توان های گویا

2-تبدیل توان های رادیکالی به توان های کسری

به توان رساندن را به نوعی، ضرب کردن برای اعداد صحیح در نظر می‌گیریم. به این معنی که اگر a و b دو عدد صحیح و مثبت باشند، a به توان b را به صورت ضرب a به تعداد b بار در خودش در نظر می‌گیریم. این رابطه در زیر نوشته شده است.

مفهوم ضرب : به جای نوشتن ۵ تا عدد ۳ که با هم جمع می شوند می توان از عمل ضرب استفاده کرد. یعنی نوشت ۵ ضرب در ۳.
برای ساده تر نوشته شدن ضرب اعداد از مفهوم توان استفاده می شود.
مثلا اگر ده بار عدد ۳ را در خودش ضرب کنیم می توانیم بنویسم ۳ به توان ۱۰.

به طور کلی منظور از توان m ام عدد a یعنی a را m بار در خودش ضرب کنیم. حال اگر a دو بار در خودش ضرب شود توان a دو خواهد بود.

نمایش اعداد تواندار

توان به صورت یک عدد کوچک در بالای پایه نوشته می شود. عددی که در ضرب تکرار می شود را پایه می گوییم.
در شکل زیر ۳ توان و ۲ پایه است.

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

 

توان رسانی عددهای توان دار

اگر عدد توان داری داخل یک پرانتز قرار گیرد و برای پرانتز توانی قرار داده شود؛ حاصل یک عدد خواهد بود که

پایه آن به توان حاصل ضرب توان ها می رسد.

 

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

 

کتاب درسی ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس سه

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص94

بارم بندی دروس ریاضی دهم

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

مدیر بهینه ساز سیستم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert