انتخاب سردبیر درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن دهم رشته انسانی ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها معادله درجه دوم ویدیو

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (مسائل کاربردی معادله درجه دو)

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(مسائل کاربردی معادله درجه دو)

[Elite_video_player id=”8″]

 

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (مسائل کاربردی معادله درجه دو)
(  فیلم آموزشی از حل سه مسئله ریاضی دهم از
فصل چهار  درس1از کتاب درسی ریاضی یک و
فصل دو درس چهار از کتاب درسی ریاضی وآمار یک )
براتون قرار دادم.
بامطالعه این سه تست زیبای ریاضی به مطالب زیر مسلط می شوید:

معادله درجه دو وحل آن از روش های مختلف

تعریف معادله درجه دو

معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله

درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:
ax2+bx+c=0  ,   a0    ,   a,b,cR
انواع روشهای حل معادله درجه دوم
برای حل معادله درجه دوم روشهای مختلف و زیادی وجود دارد که
مهمترین آنها عبارتند از:
  • تجزیه
  • روش ریشه گیری
  • روش کلی یا Δ
  • روش هندسی (رسم نمودار)
تجزیه
زمانی که معادله درجه دوم را بتوان به صورت یک اتحاد دراورد
(که مطالب ان را در درس چهارم فصل سه قرار داده ایم ) میتوان
ریشه ها را تشخیص داد مثلا اگر اتحاد جمله مشترک یا  مربع یا
مزدوج یامکعب یا  فاکتوریل  را بتوان با تجزیه معادلهدرجه دوم
ساخت می توان داخل هر کدام از پرانتزهای حاصل از تجزیه را
مساوی صفر قرار داد و مجهولات را در این تساوی به دست اوریم
این اعداد حاصل ریشه های معادله یا بهعبارت بهتر جواب مجهولات
ما هستندمثال:   x(3x)=0  از   x23x=0    فاکتور میگیریم 
  x=0   ;   3x=0                x=3
ریشه گیری
در صورتی که عبارت رابتوان به اتحاد مزدوج تبدیل کرد می توان
به دو روش عمل کرد اولی که روش تجزیه است که در پاراگراف
قبل به خوبی توضیح داده شد و اما روش دوم که برای اتحاد
مزدوج راحت تر است این روشریشه گیری است این روش به
جای تبدیل عبارت به اتحاد مستقیما ان را مساوی صفر گذاشته
و حل میکنیم تا جواب معادله حاصل شود
مثال : x29=0          x2=9              x=±3     
 دلتا یا Δ    
معمول ترین روش و کامل ترین انهاست که به صورت زیر عمل میکند :
حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(مسائل کاربردی معادله درجه دو)
هندسی (یا نموداری )
این روش با رسم معادله امکان پذیر است و یا وقتی مسئله خود شکل
معادله را داده میتوان ازاین روش استفاده کرد به این صورت که هر جا
با محور x برخورد دارد یکی از جواب های معادله را به ما می دهد

کتاب درسی ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس یک

 

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص43

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص49

بارم بندی درس اخلاق دو

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید