UA-125485935-1
انتخاب سردبیر دهم هندسه یک ویدیو

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

[Elite_video_player id=”12″]

 

دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)
(  فیلم آموزشی از حل یک مسئله هندسه دهم از
فصل سه درس2 از کتاب درسی هندسه یک براتون قرار دادم.
بامطالعه این تست زیبای هندسه به مطالب زیر مسلط می شوید:

مساحت وکاربردهای آن

مستطیل چیست؟

مستطیل یک چهار ضلعی است، به این معنی که چهار ضلع دارد. به ضلع بزرگ مستطیل «طول» و به ضلع کوچک آن «عرض» می‌گوییم. ضلع‌های روبه‌روی مستطیل اندازه برابری دارند. مثلاً اگر اندازه یک طول مستطیل ۱۰ سانتی‌متر باشد، اندازه ضلع مقابل آن نیز ۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.

مچنین، می‌توان گفت که هر مربع یک مستطیل است که طول و عرض آن با هم برابر هستند. اما نمی‌توان گفت همه مستطیل‌ها مربع هستند. بنابراین برای یافتن مساحت مربع نیز مانند یافتن مساحت مستطیل عمل می‌کنیم.

محاسبه مساحت مستطیل با طول و عرض

۱. برای محاسبه مساحت مستطیل، اولین گام این است که طول مستطیل را پیدا کنیم. در بیشتر موارد طول داده می‌شود، اما اگر این‌طور نباشد، می‌توانیم آن را با استفاده از یک خط‌کش اندازه بگیریم. توجه داشته باشید که اندازه دو طول مقابل هم یکسان است.

۲. مانند گام قبل برای طول، این بار عرض مستطیل را می‌یابیم و برای یافتن آن از همان روش استفاده می‌کنیم. توجه کنید که دو عرض روبه‌روی هم دارای اندازه برابر هستند.

3.عددهای به دست آمده برای طول وعرض را در هم ضرب می کنیم تا مساحت به دست آید.

 

محاسبه مساحت مستطیل با قطر

اگر اندازه یک ضلع (طول یا عرض) و قطر مستطیل را داشته باشیم، چگونه می‌توانیم مساحت آن را محاسبه کنیم؟ برای این کار، ابتدا باید قضیه فیثاغورس را یاد بگیریم. قضیه فیثاغورس در حقیقت یک فرمول برای پیدا کردن ضلع سوم یک مثلث قائم‌الزاویه با استفاده از اندازه دو ضلع دیگر است (مثلث‌ قائم‌الزاویه مثلثی است که زاویه بین دو ضلع کوچک آن ۹۰ درجه باشد). از این قضیه می‌توان برای یافتن وتر یک مثلث، که طولانی‌ترین ضلع آن است یا طول یا عرض آن مثلث استفاده کرد.

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

از آنجا که یک مستطیل از چهار زاویه قائمه (۹۰ درجه) تشکیل شده است،

قطر آن همراه با دو ضلع یک مثلث قائم‌الزاویه می‌سازد. طبق قضیه فیثاغورس، رابطه​\( {a^2} + {b^2} = {c^2} \)​را داریم که

در آن، ​\( {a^2} \)​ و ​\( {b^2} \)​ اضلاع مثلث و ​\( {c^2} \)​ وتر (طولانی‌ترین ضلع) آن است،

که با داشتن طول و وتر یا عرض ووتر و استفاده از رابطه فیثاغورس

می توان ضلع دیگر مستطیل را به دست آورد وبا استفاده از فرمول، مساحت آنرا محاسبه نمود.

 

کتاب درسی هندسه یک

بارم بندی دروس دهم

نوشته های مرتبط

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي 1

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 37

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص52

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 17

مدیر مدیر

زیست سه(زیست دوازدهم)

مدیر وب

ارسال دیدگاه