کتاب درسی پایه دهم

کتاب درسی پایه دهم

دوستان در این نوشته، کلیه  کتاب های درسی پایه دهم

سال تحصیلی 99_98 را براتون قرار دادم

 

 

کتاب درسی دین وزندگی (1) دوره دوم متوسطه 

کتاب درسی فارسی (1)دوره دوم متوسطه نظری

کتاب کار زبان انگلیسی1همه رشته ها

کتاب درسی تاریخ اسلام (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی نگارش (1)دوره دوم متوسطه نظری

کتاب درسی جفراقیای ایران همه رشته ها

کتاب درسی اخلاق (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)فنی حرفه ای _کاردانش

کتاب درسی تاریخ 1(ایران وجهان باستان)

کتاب درسی احکام (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1_علوم انسانی_علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی جامعه شناسی(1) رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی اصول عقاید(!) رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی عربی 1 رشته علوم انسانی

کتاب درسی زیست شناسی (1)رشته علوم تجربی

کتاب درسی علوم ومعارف قرآنی (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی عربی 1 رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی تفکر وسواد رسانه ای 

کتاب درسی شیمی (1) رشته ریاضی وتجربی

کتاب درسی انگلیسی1 همه رشته ها

کتاب درسی فیزیک (1)رشته ریاضی وتجربی

کتاب درسی آزمایشگاه علوم تجربی (1)رشته ریاضی وتجربی

کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه دهم همه رشته ها

 کتاب درسی منطق دهم رشته انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی اقتصادرشته انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی کارگاه کارآفرینی (همه رشته ها)

 

شش روش مطالعه:

1- خواندن بدون نوشتن:

همانطور كه اشاره شد روش نادرست مطالعه است .

مطالعه فرآيندي فعال و پويا است و براي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد .

بايد با چشمان خود مطالب را خواند ، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد . نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطلب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت.

در هنگام مورد نياز ، خصوصا قبل از امتحان ، بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد.

2- خط كشيدن زير نكات مهم:

اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر باشد ولي روش كاملي براي مطالعه نيست 

چرا كه در اين روش ، بعضي افراد به جاي آنكه تمركز و توجه بر روي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشيدن روي نكات مهم ميگردد .

حداقل ، روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است.

ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب دنبال نكات مهم بگردند تا زير آن خط بكشند.

3- حاشيه نويسي:

اين روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولي

باز هم روشي مناسب براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست

ولي ميتواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميت چنداني برخوردار نيستن

د مورد استفاده قرار گيرد.

4- خلاصه نويسي:

در اين روش ، شما مطالب را ميخوانيد و آنچه را درك كرده ايد بصورت خلاصه بر روي دفتري يادداشت ميكنيد .

اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد .

اين روش ، ابتدا مطالب را درك كرده ، سپس آنها را يادداشت ميكنيد اما باز هم بهترين روش براي خواندن نيست.

5- كليدبرداري:

كليدبرداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم است .

در اين روش ، شما پس از درك مطلب ، بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت ميكنيد .در واقع ، كلمه كليدي ، كوتاهترين و راحت ترين و بهترين و پرمعني ترين كلمه اي

است كه با ديدن آن ، مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده ميشود.

6- خلاقيت و طرح شبكه اي مغز:

اين روش بهترين شيوه براي يادگيري ، خصوصا فراگيري مطالب درسي است .

در اين روش ، شما مطالب را ميخوانيد ؛ پس از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان (و نه بصورت جملات كتابي) و بصورت كليدي يادداشت ميكنيد

 

 

   

کتاب های درس پایه دهم