کتاب درسی پایه دهم

کتاب درسی پایه دهم

کتاب درسی پایه دهم

دوستان در این نوشته، کلیه  کتاب های درسی پایه دهم

را براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که  می توانید با کلیک بر روی هر درس به صفحه مربوط به

همان درس هدایت می شوید ودر نتیجه می توانید فایل کتاب درسی را دانلود کنید.

دین وزندگی (1) دوره دوم متوسطه 

 

فارسی (1)دوره دوم متوسطه نظری

 

کتاب کار زبان انگلیسی1همه رشته ها

کتاب تاریخ اسلام (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

نگارش (1)دوره دوم متوسطه نظری

 جفرافیای ایران همه رشته ها

 اخلاق (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

تاریخ 1(ایران وجهان باستان)

 احکام (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

 علوم وفنون ادبی 1_علوم انسانی_علوم ومعارف اسلامی

 جامعه شناسی(1)

رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 اصول عقایدیک رشته علوم ومعارف اسلامی

عربی یک رشته علوم انسانی

 عربی وزبان قرآن یک

 زیست شناسی یک رشته علوم تجربی

ریاضی یک رشته ریاضی وتجربی

  هندسه یک رشته ریاضی 

ریاضی وآمار یک رشته انسانی

 علوم ومعارف قرآنی (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

 عربی 1 رشته علوم ومعارف اسلامی

 تفکر وسواد رسانه ای 

 شیمی (1) رشته ریاضی وتجربی

 انگلیسی1 همه رشته ها

 فیزیک (1)

رشته ریاضی وتجربی

 آزمایشگاه علوم تجربی (1)

رشته ریاضی وتجربی

 آمادگی دفاعی پایه دهم همه رشته ها

  منطق دهم رشته انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 اقتصادرشته انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 کارگاه کارآفرینی (همه رشته ها)

فارسی ونگارش (1)فنی حرفه ای _کاردانش

هنر رشته های ریاضی،تجربی،انسانی

 

شش روش مطالعه:

1- خواندن بدون نوشتن:

مطالعه فرآيندي فعال و پويا است و شما بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كنید .

بايد با چشمان خود مطالب را بخوانید ، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا کنید . نكات مهم را يادداشت کنیدتا هم با مطلب مورد مطالعه درگير شوید وهم حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشته باشید.

در هنگام مورد نياز ، خصوصا قبل از امتحان ،  از روي نوشته ها مرور كنید و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا به خاطر یسپارید.

2- خط كشيدن زير نكات مهم:

اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر باشد ولي روش كاملي براي مطالعه نيست

چرا كه در اين روش ، به جاي آنكه تمركز و توجه بر روي يادگيري و درك مطالب داشته باشید ذهنتان مشغول به خط كشيدن روي نكات مهم ميگردد .

حداقل ، روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است:

ابتدا مطالب را بخوانید و مفهوم را كاملا درك كنید و سپس زير نكات مهم خط بكشید .

3- حاشيه نويسي:

اين روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولي باز هم روشي مناسب براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست

ولي ميتواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميت چنداني برخوردار نيستند  مورد استفاده قرار دهید.

4- خلاصه نويسي:

شما مطالب را مي خوانيد و آنچه را درك كرده ايد بصورت خلاصه بر روي دفتري يادداشت ميكنيد .

بنابراین، اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد .

پس در اين روش ، ابتدا مطالب را درك می کنید، سپس آنها را يادداشت مي كنيد اما باز هم بهترين روش براي خواندن نيست.

5- كليدبرداري:

شما با روش كليدبرداري می توانید  نكات مهم را یاد بگیرید .

در اين روش ، شما پس از درك مطلب ، بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت ميكنيد .در واقع ، كلمه كليدي ، كوتاهترين و راحت ترين و بهترين و پرمعني ترين كلمه اي است كه با ديدن آن ، مفهوم جمله را به یاد می آورید.

6- خلاقيت و طرح شبكه اي مغز:

شما با استفاده از این روش، به بهترین شکل مطالب کتاب درسیتان را یاد می گیرید.

در اين روش ، شما مطالب را ميخوانيد ؛ پس از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان (و نه بصورت جملات كتابي) و بصورت كليدي يادداشت مي كنيدسپس همین مطالب را حفظ می کنید ودر موقع امتحان آنها را مرور می کنید.

 

کتاب های درس پایه دهم