کتاب درسی پایه دهم

کتاب درسی پایه دهم

دوستان در این نوشته، کلیه  کتاب های درسی پایه دهم

سال تحصیلی 99_98 را براتون قرار دادم

 

 

کتاب درسی دین وزندگی (1) دوره دوم متوسطه 

کتاب درسی فارسی (1)دوره دوم متوسطه نظری

کتاب کار زبان انگلیسی1همه رشته ها

کتاب درسی تاریخ اسلام (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی نگارش (1)دوره دوم متوسطه نظری

کتاب درسی جفراقیای ایران همه رشته ها

کتاب درسی اخلاق (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)فنی حرفه ای _کاردانش

کتاب درسی تاریخ 1(ایران وجهان باستان)

کتاب درسی احکام (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1_علوم انسانی_علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی جامعه شناسی(1) رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی اصول عقاید(!) رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی عربی 1 رشته علوم انسانی

کتاب درسی زیست شناسی (1)رشته علوم تجربی

کتاب درسی علوم ومعارف قرآنی (1)رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی عربی 1 رشته علوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی تفکر وسواد رسانه ای 

کتاب درسی شیمی (1) رشته ریاضی وتجربی

کتاب درسی انگلیسی1 همه رشته ها

کتاب درسی فیزیک (1)رشته ریاضی وتجربی

کتاب درسی آزمایشگاه علوم تجربی (1)رشته ریاضی وتجربی

کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه دهم همه رشته ها

 کتاب درسی منطق دهم رشته انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی اقتصادرشته انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

کتاب درسی کارگاه کارآفرینی (همه رشته ها)

 

شش روش مطالعه:

1- خواندن بدون نوشتن:

همانطور که اشاره شد روش نادرست مطالعه است .

مطالعه فرآیندی فعال و پویا است و برای نیل به این هدف باید از تمام حواس خود برای درک صحیح مطالب استفاده کرد .

باید با چشمان خود مطالب را خواند ، باید در زمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند ادا کرد . نکات مهم را یادداشت کرد تا هم با مطلب مورد مطالعه درگیر شده و حضوری فعال و همه جانبه در یادگیری داشت.

در هنگام مورد نیاز ، خصوصا قبل از امتحان ، بتوان از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد.

2- خط کشیدن زیر نکات مهم:

این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر باشد ولی روش کاملی برای مطالعه نیست 

چرا که در این روش ، بعضی افراد به جای آنکه تمرکز و توجه بر روی یادگیری و درک مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط کشیدن روی نکات مهم میگردد .

حداقل ، روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است.

ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را کاملا درک کنند و سپس زیر نکات مهم خط بکشند نه آنکه در کتاب دنبال نکات مهم بگردند تا زیر آن خط بکشند.

3- حاشیه نویسی:

این روش نسبت به دو روش قبلی بهتر است ولی

باز هم روشی مناسب برای درک عمیق مطالب و خواندن کتب درسی نیست

ولی میتواند برای یادگیری مطالبی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستن

د مورد استفاده قرار گیرد.

4- خلاصه نویسی:

در این روش ، شما مطالب را میخوانید و آنچه را درک کرده اید بصورت خلاصه بر روی دفتری یادداشت میکنید .

این روش برای مطالعه مناسب است و از روشهای قبلی بهتر می باشد .

این روش ، ابتدا مطالب را درک کرده ، سپس آنها را یادداشت میکنید اما باز هم بهترین روش برای خواندن نیست.

5- کلیدبرداری:

کلیدبرداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهم است .

در این روش ، شما پس از درک مطلب ، بصورت کلیدی نکات مهم را یادداشت میکنید .در واقع ، کلمه کلیدی ، کوتاهترین و راحت ترین و بهترین و پرمعنی ترین کلمه ای

است که با دیدن آن ، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده میشود.

6- خلاقیت و طرح شبکه ای مغز:

این روش بهترین شیوه برای یادگیری ، خصوصا فراگیری مطالب درسی است .

در این روش ، شما مطالب را میخوانید ؛ پس از درک حقیقی آنها نکات مهم را به زبان خودتان (و نه بصورت جملات کتابی) و بصورت کلیدی یادداشت میکنید

 

 

   

کتاب های درس پایه دهم

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید