حسابان دو

حسابان دو

حسابان بدون شک، مهمترین درس برای دانش آموزان رشته ریاضی دوره ی دبیرستان است

 

و بدون اغراق باید آنرا سلطان همه ی دروس تخصصی این رشته نامید.

اولین برخورد دانش آموزان با مطالب حرفه ای ریاضیات معمولاً در این درس اتفاق می افتد.

همین امر باعث می شود که بسیاری از دانش آموزان این درس را سخت و غیر قابل فهم بدانند

در ترم اول- به ویژه در بحث توابع – مشکلات آموزشی دانش آموزان بیشتر است و لذا توجه بیشتری را از طرف دبیران محترم می طلبد.

به تجربه دیده ام که وقتی صراحتاً در کلاس حسابان این مطلب را بیان می کنید که دانش آموزان در ترم اول باید بیشتر کار کنند و وقت بیشتری را برای این درس کنار بگذارند و هر کس در ترم اول خوب کار کند،

معمولاً می توان قبولی او را در خرداد تضمین کرد، دانش آموز راحت تر با حسابان کنار می آید و بسیاری از آنها خود را برای مبارزه ای نفس گیر آماده می کنند.