UA-125485935-1
ریاضی دو یازدهم

ریاضی دو (ریاضی یازدهم تجربی)

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز از این به بعد جزوه های ریاضی 2 تجربی  استاد محمد رضا شب بو یی در این قسمت قرار می گیرد و شما می توانید به فایل ها دسترسی پیدا کنید

در این جلسه  درس یک رفع اشکال و تدریس تکمیل گردید.

جلسه سوم را در زیر دانلود کنید.

دانلود جزوه جلسه سوم

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس یک

 

با سلام شما می توانید همکنون آزمون رایگان درس یک هندسه تحلیی یازدهم تجربی را با لینک زیر  اینجا شرکت کنیدو وضعیت درسی خود را ببینید

 

جلسه چهارم : در این جلسه حل معادله درجه دوم به روش تجزیه و مربع کامل و دلتا بررسی شد و s و p توضیح داده شد

دانلود جزوه جلسه چهارم

جلسه پنجم : در این جلسه  معادله درجه دوم  و s و p  و معادلات شبه درجه دوم توضیح داده شد

دانلود جلسه پنجم

جلسه ششم : در این جلسه  معادله بحث روی معادله درجه دوم  رابطه بین ریشه های دو معادله درجه دوم  توضیح داده شد.

دانلود جلسه ششم

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس دوم

جلسه هفتم : در این جلسه  معادله درجه دوم رفع اشکال شد و بدست آوردن معادله درجه دوم از روی شکل  توضیح داده شد.

دانلود جلسه هفتم

جلسه هشتم : در این جلسه  حل معادله گویا تدریس و  توضیح داده شد.

دانلود جلسه هشتم

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس سه

جلسه نهم : در این جلسه  حل معادله اصم  توضیح داده شد.

دانلود جلسه هشتم

 

جلسه نهم : در این جلسه  حل معادله اصم  توضیح داده شد.

دانلود جلسه نهم 

 

جلسه دهم : در این جلسه  رسم با خط کش و پرگار  تدریس  شد.

دانلود جلسه دهم

گام به گام ریاضی دو فصل دو درس یک

جلسه یازدهم: در این جلسه  قضیه تالس و نتایج آن تدریس  شد.

دانلود جلسه دهم

جلسه دوازدهم: در این جلسه  تشابه مثلث ها  تدریس  شد.

دانلود جلسه یازدهم

 

کتاب درسی ریاضی دو   1400 را می توانید از آدرسی زیر دانلود کنید

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 27

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 44

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص85

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 11

ارسال دیدگاه