حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

برای مشاهده ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو(حل معادله درجه 2 وکاربردها)اینجا را کلیک کنید.

دوستان در این نوشته ،ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

که شامل حل کاردر کلاس ها ،فعالیت ها و تمرین های از ص35 تا ص 48 کتاب درسی آمار واحتمال یک

(معادل فصل یک از  ص19تا ص32 کتاب درسی چاپ سال 98)می باشد ، براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-آشنایی با معادله درجه دو

2-تجزیه به روش اتحاد مربع تفاضل دو جمله و یافتن ریشه  معادله درجه دو

3-تجزیه به روش اتحاد مربع فاکتور گیری ویافتن ریشه  معادله درجه دو

4-تجزیه به روش اتحاد یک جمله مشترک و یافتن ریشه معادله درجه دو

5-تجزیه به روش اتحاد مربع مجموع دو جمله و یافتن ریشه معادله درجه دو

6-تجزیه به روش اتحاد مزدوج وریشه گیری  و یافتن ریشه معادله درجه دو

 

خلاصه درس:

در سال قبل و در فصل اول این کتاب با مفهوم اتحاد و نیز با چند اتحاد جبری آشنا شدید و استفاده از
این اتحادها را در تجزیه عبارت های جبری آموختید. تعدادی از این اتحادها را برای حل معادله های درجه
دو به کار خواهیم برد. برای آنکه بتوانید فعالیت ص 35 کتاب درسی ریاضی وآمار یک را به راحتی حل کنید

باید صورت این اتحاد ها را کامل حفظ کنید،تابه راحتی بتوانید این گونه مسائل را حل نموده ،

همچنین در درس معادله درجه دو نیز از آن ها استفاده کنید.

برای یادآوری، این اتحادها را مرور می کنیم:

اتحاد مربع دو جمله ای:

\( {(a + b)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2} \)

اتحاد مربع تفاضل دو جمله ای:

\( {(a – b)^2} = {a^2} – 2ab + {b^2} \)

اتحاد مزدوج:

\( (a – b)(a + b) = {a^2} – {b^2} \)

اتحاد یک جمله مشترک:

\( (x + a)(x + b) = {x^2} + (a + b)x + ab \)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص47

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص86

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert