UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

گام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک درس دو

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

برای مشاهده ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو اینجا را کلیک کنید.

دوستان در این نوشته ،ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

که شامل حل کاردر کلاس ها ،فعالیت ها و تمرین های از ص19 تا ص24 کتاب درسی آمار واحتمال یکمی باشد ، براتون قرار دادم.

(لازم به ذکر است این مبحث که در فصل یک کتاب چاپ 97 قرار دارد در کتاب درسی سال 98 حذف شده است)

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

عبارت های گویا

یادآوری:

در سال گذشته با عبارت های گویا و ساده کردن آنها، همچنین با جمع و تفریق این عبارت ها آشنا شدید. از
آنجا که امسال، چند اتحاد دیگر را آموختید، در ادامه به یادآوری و تکمیل این مطالب می پردازیم.
کسرهایی را که صورت و مخرج آنها چند جمله ای باشند، عبارت های گویا می نامند.

 

تعریف چند جمله ای:

چندجمله‌ای به عبارت متغیری اطلاق می‌شود که از ترکیب خطی تک‌جمله‌ای‌ها تشکیل گردیده است.

توان متغیرهای به کاررفته در چندجمله‌ای باید اعداد صحیح غیر منفی باشد.

 

عبارت های گویا

 عبارت گویا: یک عبارت گویا (کسری) عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.

اگر عبارتی را ساده کنیم و حاصل چندجمله ای نباشد، گویا نیست. و مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعنی است که مخرج آن صفر نباشد. 

ساده کردن عبارت گویا: جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم.

جمع و تفریق عبارات گویا:

ابتدا مخرج مشترک می گیریم. برای این کار، مخرج کسرها را تجزیه میکنیم و عبارات مشترک و غیرمشترک را تعیین میکنیم؛

عبارت های غیر مشترک*عبارت های مشترک با بزرگترین توان = ک.م.م(مخرج مشترک)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 61

ریاضی وآمار یک فصل دو درس یک

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 68

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

ارسال دیدگاه