دوازدهم دوازدهم زیست سه ویدیو ویژه

زیست سه(زیست دوازدهم)

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز از این به بعد جزوه های و مطالب درسی استاد محمد رضا سلیمی در درس زیست سه (زیست دوازدهم) در این قسمت  قرار می گیرد و شما می توانید به فایل ها دسترسی پیدا کنید و اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشید.

 

تصویر دست نوشته های هنگام تدریس زیست دوازدهم فصل ۱ قسمت اول

از اینجا دانلود کنید

تابلو نوشته های درس هنگام تدریس زیست ۳ پایه دوازدهم تجربی فصل یک قسمت دوم

از اینجا دانلود کنید

آزمایش مزلسون و استال زیست ۳ فصل ۱ گفتار ۲
همانند سازی دنا زیست ۳ فصل۱ گفتار ۲
همانندسازی دنا قسمت ۲ زیست ۳ فصل ۱ گفتار ۲
آزمایش مزلسون و استال قسمت دوم، زیست ۳، فصل 2 گفتار سوم
پروتئین ها، گفتار ۳ از فصل ۱ زیست ۳

 

 

 

نوشته های مرتبط

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 59

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 60

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

مدیر مدیر

کتاب درسی هندسه 3

گام به گام حسابان دو فصل 5تمرین125

گام به گام گسسته فصل 3

ارسال دیدگاه