سؤالات آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴

سؤالات آزمون کنکور سراسری سال 1394

با سلام

این آزمون در روز شانزدهم تیر ماه ۱۳۹4 برگزار شده است با توجه به شبیه بودن سوالات کنکور سراسری داخل و خارج کشور لذا ما بر آن شدیم که اصل سوالات این کنکور را در سایت قرار دهیم داوطلبان عزیز بتوانند از سوالات هر چه بهتر استفاده کنند و نتایج کنکور آنها بهتر شود بدیهی است فقط زدن تست های کنکور باعث بالا رفتن درصد شما نخواهد شد. ولی برای کسانی که مطالعات خوبی داشتند نمونه سوالات بسیار مهمی می باشد. توجه کنید در خیلی از دروس مطالب اصلی کتاب تغییر نکرده است،  پس استفاده از سوالات کنکور سالهای گذشته راهنمای خوبی برای فهمیدن دیدگاه طراحان سوالات کنکور پس سعی کنید. پس از مطالعه مناسب نسبت به زدن سوالات در زمان مورد نظر اقدام نمایید و سپس بدون در نظر گرفتن زمان سوالات را بررسی کنید سعی کنید بعد از زدن سوالات نقاط ضعف و مشکلات خود را یادداشت کنید ، تا در آزمون بعدی بتوانید نتایج بهتری بگیرید.

در زیر می توانید سوالات کنکور سراسری سال ۹4 را  دانلود کنید امید است با بررسی این سوالات در کنکور سراسری سال جاری موفق و پیروز باشید.

 

سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)

دروس عمومی کنکور سراسری رشته ریاضی 94 دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور سراسری 94

سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)

دروس عمومی کنکور سراسری رشته انسانی 94 دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور سراسری 94

سوالات گروه آزمایشی هنر 
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)

دروس عمومی کنکور سراسری رشته هنر 94 دروس اختصاصی رشته هنر کنکور سراسری 94

سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی 
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1394/3/22)

دروس عمومی کنکور سراسری رشته علوم تجربی 94 دروس اختصاصی رشته علوم تجربی کنکور سراسری 94

سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی 
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1394/3/22)

دروس عمومی کنکور سراسری رشته زبانهای خارجی 94 دروس اختصاصی زبانهای خارجی کنکور سراسری 94
مطالب مرتبط با موضوع:
سؤالات آزمون کنکور سراسري سال 1397 کلیه رشته ها

   

سوالات آزمون کنکور سراسری سال 1395 سوالات آزمون کنکور سراسری سال 1396 سوالات آزمون کنکور سراسری سال 1397

مطالعه بیشتر