حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع

موضوع:

سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع

اهداف کلی:

1- تشخیص دامنه تابع از روی نمودار آن 

2- تشخیص برد تابع از روی نمودار آن 

3-رسم تابع با داشتن بازه دامنه و برد 

صورت سوال یک:

سوال امتحانی دامنه و برد ورسم تابع

 

ارائه حل:

با توجه به اینکه دامنه و برد به صورت بازه داده شده است ،ابتدا روی محور xها محدوده از 1- تا 2 را مشخص می کنیم .دو خط موازی محور yها در این دو نقطه می کشیم ،بنابراین نمودار تابع در روی محور xها نباید خارج از این دو خط قرار بگیرد. در واقع برای محاسبه دامنه تابع باید تصویر تابع در این محدوده روی محور xها به دست می آوریم.همچنین برای محاسبه برد تابع باید تصویر تابع روی محور yها  نیز به دست آوریم.برای این منظور روی محور yها در نقاط 2و5 نیز دو خط به موازات محور xها می کشیم ،پس نمودار تابع در قسمت yها نیز نباید خارج از این دو خط قرار بگیر.بااین توضیحات می توان بینهایت تابع را در این محدوده رسم نمود.

یادآوری:

تعریف دامنه تابع:به مجموعه ای از مولفه های اول یک تابع دامنه تابع می گویند .اگر بخواهیم با استفاده از نمودار تابع ،دامنه را بدست آوریم ،باید با دو دست خود نمودار تابع را فشار داده روی محور xها بخوابانیم ،تا محدوده xها مشخص شود.

تعریف برد تابع :به مجموعه ای از مولفه های دوم یک تابع گفته می شود.به عبارتی دیگر به مجموعه ی خروجی های یک تابع برد می گویند.حال اگر بخواهیم با کمک نمودار ،برد تابع را به دست آوریم باید با دو دست خود نمودار تابع را روی محور yها بخوابا نیم تا محدوده yها نیز مشخص شود.

کاربر عزیز ،برای یادگیری بهتر اینسوال ،فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

 

منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

صورت سوال دو:

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

 

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

 

سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

سوال امتحانی  دامنه و برد با کمک نمودار تابع

کاربر عزیزمی توانید از  فیلم آموزشی حل این سوال جهت یادگیری بیشتر استفاده کنید.

 

Related posts

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص95

کتاب درسی احکام دو

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert