درس سوم: تعیین علامت دهم ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها کنکور کنکور رشته تجربی کنکور رشته ریاضی ویدیو

فیلم آموزش و تست نامعادله

حل یک تست نامعادله به روشی سریع
شما تا کنون به سوالات نامعادله برخورد کرده اید و همانطور که می دانید حل تست ها زمان زیادی می گیرد این مورد باعث می‌شود که از زدن این گونه تستها صرف نظر کنید
ما در این ویدئو سعی می کنیم به شما آموزش دهیم چگونه سوالات نامعادله را به روش سریع حل کنید
هرچند سوالات نامعادله یک روش تشریحی نیز دارد ولی هدف ما در این تست ها فقط به دست آوردن جواب است
#ریاضی۱
#نامعادله
#محمدـرضاـشببویی
یک سوال زیبا با استفاده از نامعادله

https://instagram.com/emadrese
🔰🆔@emadrese🔰
shop.emadrese.com
www.emadrese.com

نوشته های مرتبط

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (کاربرد اتحاد چاق ولاغر)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص31

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 7

مدیر مدیر

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

ارسال دیدگاه