درس سوم: تعیین علامتدهمریاضی یکفصل 4: معادله ها و نامعادله هاکنکورکنکور رشته تجربیکنکور رشته ریاضیویدیو

فیلم آموزش و تست نامعادله

حل یک تست نامعادله به روشی سریع
شما تا کنون به سوالات نامعادله برخورد کرده اید و همانطور که می دانید حل تست ها زمان زیادی می گیرد این مورد باعث می‌شود که از زدن این گونه تستها صرف نظر کنید
ما در این ویدئو سعی می کنیم به شما آموزش دهیم چگونه سوالات نامعادله را به روش سریع حل کنید
هرچند سوالات نامعادله یک روش تشریحی نیز دارد ولی هدف ما در این تست ها فقط به دست آوردن جواب است
#ریاضی۱
#نامعادله
#محمدـرضاـشببویی
یک سوال زیبا با استفاده از نامعادله

https://instagram.com/emadrese
🔰🆔@emadrese🔰
shop.emadrese.com
www.emadrese.com

آیتم های مشابه

سؤالات آزمون کنکور سراسري خارج کشور سال 1393

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 49

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص81

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید