UA-125485935-1
درس سوم: تعیین علامت دهم ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها کنکور کنکور رشته تجربی کنکور رشته ریاضی ویدیو

فیلم آموزش و تست نامعادله

حل یک تست نامعادله به روشی سریع
شما تا کنون به سوالات نامعادله برخورد کرده اید و همانطور که می دانید حل تست ها زمان زیادی می گیرد این مورد باعث می‌شود که از زدن این گونه تستها صرف نظر کنید
ما در این ویدئو سعی می کنیم به شما آموزش دهیم چگونه سوالات نامعادله را به روش سریع حل کنید
هرچند سوالات نامعادله یک روش تشریحی نیز دارد ولی هدف ما در این تست ها فقط به دست آوردن جواب است
#ریاضی۱
#نامعادله
#محمدـرضاـشببویی
یک سوال زیبا با استفاده از نامعادله

https://instagram.com/emadrese
🔰🆔@emadrese🔰
shop.emadrese.com
www.emadrese.com

نوشته های مرتبط

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 44

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 12

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 79

ارسال دیدگاه