درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن دهم ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها معادله و مسائل توصیفی

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1

دوستان در این نوشته سوال امتحانی ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1

براتون قرار دادم.

امیدوارم با مطالعه این نوشته در این مبحث رفع اشکال بشید.

 

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1

 

   
 
   
 

خلاصه درس(نمونه سوال ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1):

معادله درجه اول:

معادله درجه اول یک تساوی جبری است که

بزرگترین توان متغیر آن یک باشد. البته بعضی از معادلات در ابتدا تشخیص

درجه آنها مشکل است اما بعد از ساده کردن معادله این کار به راحتی قابل انجام استبه عبارتی دیگر معادله

یک تساوی شامل متغیر است که برای بعضی از مقادیر که به جای آن متغیر قرار می گیرند،

تبدیل به یک تساوی درست می شود که به این مقادیر جواب یا ریشه معادله می گویند.

مراحل حل معادله درجه اول :

1- هر طرف معادله را ساده می کنیم.

2-جمله های شامل متغیر را به یک طرف تساوی و اعداد ثابت را به طرف دیگر آن منتقل می کنیم و هر طرف را ساده می کنیم .

3- در نهایت به عبارتی مانند ax = b می رسیم که با تقسیم معلوم بر ضریب مجهول، جواب  xبه دست می آید.

مثال:

از ساده ترین معادلات درجه اول 3x=9 می باشد. اگر در ابتدایی به خاطر داشته باشید برای آموزش مفهوم تقسیم این جای خالی ها را به شما می دادند.

در دوره اول دبیرستان به شما گفته شد برای راحتی کار به جایِ ، جای خالی از حروف انگلیسی یا همان متغیر استفاده کنید.

3x=9

در این معادله ذکر شده سه برابر عددی نه شده است. برای به دست آوردن جواب،

عمل عکس ضرب که تقسیم هست را انجام می دهیم. پس برای آموزش حل معادله درجه اول بالا کافیست

طرف دوم معادله یعنی ۹ را به ۳ تقسیم کنیم یا به عبارت معروف، طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول.

 

 

بارم بندی دروس دهم

Related posts

کتاب درسی اقتصاد دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

سوال امتحانی تعریف تابع

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert