انتخاب سردبیر مقالات ویدیو

پادکست عوامل موثر بر دقت در یادگیری

پادکست عوامل موثر بر دقت در یادگیری

پادکست عوامل موثر بر دقت در یادگیری

 

 

دوستان در این نوشته ، پادکست عوامل موثر بر دقت در یادگیری
 به نکات مهمی که در بالا بردن دقت هنگام یادگیری باید توجه کنید به طور مختصر ومفید قرار داده شده است.
نکات مهم بالا بردن دقت در هنگام یادگیری:

1-هدف وانتخاب: برای فهمیدن هر چیزی مدرس ابتدباید آن را انتخاب کرد یعنی دقت امری ارادی وانتخابی است.

2-میزان اطلاعات دریافتی:دروسی که عمیق تر خوانده شود بهتر به خاطر سپرده می شود.

3-تمایل وعلاقه: در مطالعه علاقه ی زیادی به یک درس تمرکز ودقت بیشتری ایجاد می کند.

تعریف دقت در خواندن:

دقت در خواندن یعنی تمرکز حواس دهن کامل،کنجکاوی وفکر کردن به مفهوم ومعنای کلمات

عوامل دقیق نخواندن:

1- تلفظ نادرست کلمات که برای حل این مشکل می توانید

از دوست بخواهید هنگام خواندن کلماتی کدرست تلفط نشده اند را علامتگذاری کرده تامتوجه اشکال خود شوید.

2-اکثر دانش آموزان را صرفا خواندن نوشته ها ی متن می دانند وبه شکل ها، نمودارها ها توجهی ندارند

3-پشم به فرمان خواننده نمی باشدوروی مطالب لیز می خورد.

4-به معنا ومفهوم کلمات وعبارات توجه نمی شودوبدون تجزیه وتحلیل آن هارا حفظ می کنید.

5-خواندن فعال نمی باشد یبا یادادشت برداری، پرسش کردن ،نکته برداری همراه نیست وبیشتر مطالب روخوانی می شود.

آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع(متوسط سطح دو)

اطلاعیه های سازمان سنجش

 

 

Related posts

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 63

مدیر بهینه ساز سیستم

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

مدیر بهینه ساز سیستم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert