UA-125485935-1
آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم رشته تجربی رشته ریاضی

کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي 1

کتاب درسی آزمایشگاه علوم تجربی1

کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي 1

کد کتاب: 

110217
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم

سال تحصیلی: 

98-99

 

دوستان در این نوشته کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي 1

مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم.

در زیر فهرست این کتاب را براتون گذاشتم.

 

کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي 1  

کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي 1

 

برای مشاهده کتاب درسی آزمایشگاه علوم تجربی 1 اینجا را کلیک کنید.

 

رویکردی بر درس آزمايشگاه علوم تجربي 1:

فعّالیت های عملی در پیشرفت علوم تجربی نقش مهمی را
ایفا می کنند. فعّالیت های آزمایشگاهی درهای زیادی به روی
پژوهشگران به منظور اکتشافات و اختراعات جدید گشوده است.
بنابراین کارهای تجربی و آزمایشگاهی در آموزش علوم نقش
اساسی را به عهده دارند. کار عملی در برنامهٔ درسی علوم تجربی،
دوره متوسطه دوم، افزون بر آشنا کردن دانش آموزان با ابزارها و
شیوه های مورد استفاده در آزمایشگاه علوم، باعث تقویت و توسعهٔ
مهارت حل مسئله نیز می شود. فعّالیت های عملی فراگیر را
برای به دست آوردن مهارت هایی مانند طراحی و راه اندازی یک
آزمایش، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمایش و
تفسیر داده ها برای رسیدن به جواب قابل قبول، یاری م یکند.
آزمایشگاه علوم مدرسه، جایی است که در آن مهارت های عملی
از طریق مجموعه ای از آزمایش ها آموزش داده می شود. انجام
آزمایش ها به وسیلهٔ خود دانش آموز نه تنها می تواند تجربه ای
هیجان انگیز باشد، بلکه باعث افزایش بازده یادگیری می شود، و
درک مفاهیم علمی را ساده تر و عمیق تر می کند.
آزمایش های علوم تجربی در دورهٔ دوم متوسطه به منظور
توسعۀ مهارت های اساسی مانند اندازه گیری، کارکردن با برخی
از ابزارها، تجهیزات و مواد شیمیایی، تنظیم دستگاه های
ساده،کارکردن با میکروسکوپ و آماده کردن تیغه ها، مشاهدهٔ
درست، جمع آوری داده ها و ارائه آن در قالب و چارچوبی مناسب،
انجام می شود.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119

گام به گام ریاضی دو فصل یک صفحه 16

آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو)

مدیر مدیر

سوال امتحانی تشخیص تابع

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 9

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 44

ارسال دیدگاه