احكام 2رشته انسانییازدهم

کتاب درسی احکام دو

کتاب درسی احکام دو

کتاب درسی احکام دو

کد کتاب: 

111227
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
پایه یازدهم

سال تحصیلی: 

98-99

برای مشاهده این کتاب درسی اینجا را کلیک کنید.

 

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی احکام دو

پایه یازدهم رشته علوم ومعارف اسلامی قرار داده شده است.

در زیر فهرست این کتاب را براتون گذاشتم.

 
کتاب درسی احکام دو  

رویکردی بر درس احکام دو:

درس احکام یکی از دروس اصلی رشتهٔ علوم و معارف اسلامی بوده

و آموزش آن از مهم ترین اهداف این رشته
می باشد.آمیختkفلسفه فقه با احکام باعث سرگرم کننده شدن ان می شود

در این کتاب سعی گردیده تا هر درس، شامل فعّالیت، نکاتی برای مطالعه و پرسش هایی جهت مشارکت فعّال
دانش آموز در کلاس باشد. همچنین ترجمهٔ برخی آیات و روایات نیز بر عهده دانش آموز گذاشته شده است تا در
سایهٔ آن، به طور غیر مستقیم، ادبیات عرب و نیز فهم قرآنی دانش آموز توسعه یابد.

در تألیف این کتاب از آوردن اختلاف فتوا خودداری شده و در صورت لزوم، دانش آموزان به رسالهٔ مرجع
تقلید خود ارجاع داده می شوند.

آشنایی با اصطلاحات فقهی گرچه برای دانش آموز رشته معارف می تواند مفید باشد، اما با در نظر گرفتن دشواری نسبی
این درس، از آوردن اصطلاحات تخصصی فقهی ممانعت به عمل آمد تا دانش آموز به جای تمرکز بر محتوا و مضمون،
در دام صعوبت الفاظ و به خاطرسپاری آنها گرفتار نیاید.

کتابی که پیش رو دارید سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسلام را به ما بیاموزد، احکامی که در قالب رسالهٔ
عملیه با آن آشنا هستید. قطعا احکامی که روشنی بخش راه زندگانی ماست بسیار فراتر از آن است که در صفحاتی
محدود بگنجد. 

احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعا آنچه خدا از ما خواسته، در رشد و بالندگی ما نقش دارد.
سعی کنیم همیشه این را در خاطر داشته باشیم و با میل و رغبت به احکام عمل نماییم

 

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

آیتم های مشابه

ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص85

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 27

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 33

کتاب درسی اخلاق دو

وضعیت دو دایره نسبت به هم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید