احکام 2 رشته انسانی یازدهم

کتاب درسی احکام دو

کتاب درسی احکام دو

کتاب درسی احکام دو

کد کتاب: 

111227
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
پایه یازدهم

سال تحصیلی: 

98-99

برای مشاهده این کتاب درسی اینجا را کلیک کنید.

 

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی احکام دو

پایه یازدهم رشته علوم ومعارف اسلامی قرار داده شده است.

در زیر فهرست این کتاب را براتون گذاشتم.

 
کتاب درسی احکام دو  

رویکردی بر درس احکام دو:

درس احکام یکی از دروس اصلی رشتهٔ علوم و معارف اسلامی بوده

و آموزش آن از مهم ترین اهداف این رشته
می باشد.آمیختkفلسفه فقه با احکام باعث سرگرم کننده شدن ان می شود

در این کتاب سعی گردیده تا هر درس، شامل فعّالیت، نکاتی برای مطالعه و پرسش هایی جهت مشارکت فعّال
دانش آموز در کلاس باشد. همچنین ترجمهٔ برخی آیات و روایات نیز بر عهده دانش آموز گذاشته شده است تا در
سایهٔ آن، به طور غیر مستقیم، ادبیات عرب و نیز فهم قرآنی دانش آموز توسعه یابد.

در تألیف این کتاب از آوردن اختلاف فتوا خودداری شده و در صورت لزوم، دانش آموزان به رسالهٔ مرجع
تقلید خود ارجاع داده می شوند.

آشنایی با اصطلاحات فقهی گرچه برای دانش آموز رشته معارف می تواند مفید باشد، اما با در نظر گرفتن دشواری نسبی
این درس، از آوردن اصطلاحات تخصصی فقهی ممانعت به عمل آمد تا دانش آموز به جای تمرکز بر محتوا و مضمون،
در دام صعوبت الفاظ و به خاطرسپاری آنها گرفتار نیاید.

کتابی که پیش رو دارید سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسلام را به ما بیاموزد، احکامی که در قالب رسالهٔ
عملیه با آن آشنا هستید. قطعا احکامی که روشنی بخش راه زندگانی ماست بسیار فراتر از آن است که در صفحاتی
محدود بگنجد. 

احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعا آنچه خدا از ما خواسته، در رشد و بالندگی ما نقش دارد.
سعی کنیم همیشه این را در خاطر داشته باشیم و با میل و رغبت به احکام عمل نماییم

 

بارم بندی دروس یازدهم

کتاب های درسی پایه یازدهم

Related posts

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

کتاب درسی تاریخ 1(ایران وجهان باستان)

سوال امتحانی تابع رادیکالی

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert