اقتصاد(دهم) دهم رشته انسانی

کتاب درسی اقتصاد دهم

کتاب درسی اقتصاد دهم

کتاب درسی اقتصاد دهم

کتاب درسی اقتصاد دهم

دوستان در این نوشته کتاب درسی اقتصاد  دهم قرار دادم.

 کتاب درسی سال98 اینجا را کلیک کنید.

کتاب درسی اقتصادسال 1401_1400 اینجا را کلیک کنید.

در زیر فهرست این کتاب درسی را می توانید مشاهده کنید.

کتاب درسی اقتصاد دهم

رویکردی بر درس اقتصاد دهم:

چرا علم اقتصاد را می آموزیم؟

انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف، برنامه ها و مأموریت هایی از جمله آبادانی زمین و رفع نیازهای خود، خانواده و دیگران را دارد.

علم اقتصاد بخشی از دانشامروز ما  است که در طول دو قرن اخیر اهمیت زیادی یافته است.

ازسوی دیگر در قرون اخیر با تغییرات سریع فنّاوری و تحولاتی که در ساختار اقتصادی جوامع به وقوع

پیوسته، علم اقتصاد نیز به طور دائم پیچیده تر شده است. یکی از دلایل اهمیت این موضوع، عنایت

مقام معظم رهبری است. ایشان مهم ترین مسئله هر سال را با یک شعار به منظور توجه و هدایت جامعه به

اطلاع عموم می رسانند. طی چند سال اخیر، معظم له موضوعات اقتصادی را شعار سال اعلام فرمودند،

و با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و دهه عدالت و پیشرفت، فضای جدیدی را رقم زدند.سعی   مؤلفان این
کتاب این بوده است که مفاهیم و اصطالحاتی از مباحث اقتصادی را به شما دانش آموز عزیز معرفی کنیم.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

مدیر مدیر

بارمبندی درس اخلاق یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 21 قدیم

مدیر مدیر

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

کتاب درسی انگلیسی یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 30

ارسال دیدگاه