وبلاگ

تاریخ اسلام یک رشته علوم ومعارف اسلامی دهم رشته انسانی

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی تاریخ اسلام یک

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی

قرار داده شده است.

 کتاب درسی تاریخ اسلام یک 1400-1401 را از اینجا دانلود کنید.

شما می توانید کتاب درسی تاریخ اسلام یک 1398 را از اینجا دانلود کنید.

فهرست مطالب در زیر قرار دارد.

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

برای استفاده، تدریس و ارزشیابی مفید و مؤثر کتاب حاضر چند نکته یادآوری می شود:

١- بنابر اهمیت و حساسیت این مقطع از تاریخ، توصیه می شود مدّرسان کتاب، دانش آموختهٔ رشته های تاریخ،

فرهنگ و تمدن اسلامی و یا خبره در تاریخ اسلام باشند.

٢- مطالعهٔ منابع و مآخذ این دوره از تاریخ به دبیر کمک خواهد کرد تا در ارائهٔ درس و

دستیابی به اهداف کتاب توفیق بیشتری حاصل کند.

٣- تدریس و ارزشیابی کتاب براساس هدف های کلی درس تاریخ در دورهٔ تحصیلی متوسطه و نیز هدف های کلی

کتاب با رویکرد فرهنگی و تربیتی انجام گیرد.

٤- در جریان تدریس و ارزشیابی، حیطه های فرا دانشی نیز مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور پیشنهاد می شود

به جای بررسی رویدادهای تاریخی به صورت وقایع منفرد و مجزا، پدیده های تاریخی در قالب فرایندی از تحولات

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تحلیل شوند تا امکان شناخت و فهم آنها برای دانش آموز فراهم آید.

٥- دبیران محترم افزون بر روند تحولات تاریخی این دوره از تاریخ اسلام، ضرورت دارد سیرهٔ پیامبر ، ائمهٔ

معصومین و شخصیت سایر افراد مؤثر را نیز مورد توجه قرار دهند.

٦- کتاب تاریخ اسلام  یک در قالب ١٢ درس، طراحی و ساماندهی شده است. ضرورت دارد فرایند تدریس در

طول سال تحصیلی به صورت مستمر و یکنواخت باشد و در هر جلسه، نیمی از یک درس تدریس شود.

٧- نقشه، تصویر، نمودار و جدول از جمله ابزارهای مناسب در آموزش تاریخ هستند و کمک زیادی به تسهیل

فرایند یادگیری و تعمیق آن می کنند. لازم است در حین تدریس توجه دانش آموزان به نکته ها و مطالب آموزشی مندرج

در این ابزارها جلب شود. البته در آزمون های پایانی، از این مطالب در ارزشیابی استفاده نشود.

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *