جغرافیای-ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

 

کد کتاب:110218

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترک فنی و حرفه ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک پایه دهم

سال تحصیلی: 99-98

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه

فهرست:

فصل اوّل: جغرافیا چیست؟

درس اوّل: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر 
درس دوم: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا 

فصل دوم: جغرافیای طبیعی ایران

درس سوم: موقعیت جغرافیایی ایران 
درس چهارم: ناهمواری های ایران
درس پنجم: آب و هوای ایران
درس ششم: منابع آب ایران 

فصل سوم: جغرافیای انسانی ایران

درس هفتم: ویژگی های جمعیت ایران 
درس هشتم: تقسیمات کشوری ایران
درس نهم: سکونتگاه های ایران 
درس دهم: توان های اقتصادی ایران

جغرافیا علمی است که برای بررسی ویژگی های مکان ها، پراکندگی پدیده ها و روابط متقابل بین انسانو محیط اهمیت خاصی قائل است.
امروزه آموزش جغرافیا در جهان به عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامه ریزی های تحصیلیمدارس در دوره های مختلف گنجانده شده و

به عنوان وسیله ای برای ترویج آموزش های فردی، محیطیو بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

درس جغرافیای ایران با توجه به قرارگیری در حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و

مطالعات اجتماعی تأکید بر کنش ها و تعاملات انسانی و توانایی برقراری رابطۀ مثبت و سازنده با خلق و خلقت حول محور
ارتباط با خالق تعریف شده است. همچنین در بیان کارکرد و ضرورت

حوزۀ مذکور تصریح شده که درکسنت های الهی، مطالعۀ محیط طبیعی

و انسانی و تقویت روحیۀ همدلی، نوع دوستی و احترام نسبت به
دیگران بسترهای لازم را برای نیل به زندگی توحیدی و تحقق عدالت و پیشرفت فراهم می آورد.
از این رو هدف از تألیف این کتاب تربیت افرادی مسئول و توانمند و آگاه و پایبند

به اخلاق دینی وعلاقه مند به شناخت ایران، ویژگی ها و مسائل آن است.

مطالعۀ این کتاب به دانش آموزان عزیز کمک
می کند که نسبت به کشور عزیزمان ایران احساس مسئولیت کنند تا بتوانند آیندۀ بهتری برای ایرانایجاد نمایند.

از جمله اهدف دیگر این کتاب، آشنا نمودن شما با جغرافیای طبیعی و انسانی کشور عزیزمان ایران است.
می دانید که شناخت جغرافیای ایران دامنۀ وسیعی دارد و این کتاب نمی تواند

به تنهایی همۀ نیازهایاطلاعاتی شما را دربارۀ ایران برآورده سازد. با این حال مؤلفان این کتاب بر اساس اصول و معیارهای
علمی برنامه ریزان درسی، سعی نموده اند تا مطالبی ارزشمند درباره کشورمان به شما ارائه دهند.

در تمامی درس ها سعی شده است فعالیت هایی جذاب که

زمینه تفکر و تعقل شما دربارۀ کشور ومخصوصاً استان محل زندگی تان را فراهم می آورد، طراحی شود، زیرا آنها معتقدند که نسل جوان
با بهره گیری از دانش جغرافیای کشور می تواند به

بسیاری از نیازهای کنونی و آینده پاسخ گو باشد.درس جغرافیای ایران

درسی عمومی و مشترک است که برای همۀ رشته های تحصیلی ارائه می گردد
و دانش آموزانی که رشته های غیر از علوم انسانی را بر می گزینند پس از آن دیگر برنامۀ درسی جغرافیانخواهند داشت.

بنابراین همه دانش آموزان در این پایه با ویژگی های جغرافیایی ایران آشنا می شوند.

 

برای مشاهده این کتاب درسی اینجا را کلیک کنید.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

Related posts

کتاب درسی جامعه شناسی (1)

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص63

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert