جغرافیای-ایراندهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی جغرافیای ایران

رشته های ریاضی فیزیک ،تجربی علوم انسانی ،علوم ومعارف اسلامی

پایه دهم قرار داده شده است.

کتاب درسی جغرافیای ایران سال 1401_1400اینجا را کلیک کنید.

 کتاب درسی  سال 98 اینجا را کلیک کنید.

فهرست مطالب در زیر قرار دارد.

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم 2

مروری بر کتاب درسی

جغرافیا علمی است که برای بررسی ویژگی های مکان ها، پراکندگی پدیده ها و روابط متقابل بین انسان و محیط اهمیت خاصی قائل است.
امروزه آموزش جغرافیا در جهان به عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامه ریزی های تحصیلی مدارس در دوره های مختلف گنجانده شده و به عنوان وسیله ای برای ترویج آموزش های فردی، محیطی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

مطالعۀ این کتاب به دانش آموزان عزیز کمک
می کند که نسبت به کشور عزیزمان ایران احساس مسئولیت کنند تا بتوانند آیندۀ بهتری برای ایران ایجاد نمایند.

از جمله اهدف دیگر این کتاب، آشنا نمودن شما با جغرافیای طبیعی و انسانی کشور عزیزمان ایران است.
می دانید که شناخت جغرافیای ایران دامنۀ وسیعی دارد و این کتاب نمی تواند

به تنهایی همۀ نیازهایاطلاعاتی شما را دربارۀ ایران برآورده سازد. با این حال مؤلفان این کتاب بر اساس اصول و معیارهای
علمی برنامه ریزان درسی، سعی نموده اند تا مطالبی ارزشمند درباره کشورمان به شما ارائه دهند.

 

بنابراین همه دانش آموزان در این پایه با ویژگی های جغرافیایی ایران آشنا می شوند.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

کتاب درسی هندسه یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص12قدیم

مدیر مدیر

ریاضی وآمار یک فصل دو درس یک

مدیر مدیر

کتاب درسی عربی یک رشته علوم انسانی

مدیر

دیدگاهی بنویسید