رشته تجربیریاضی دویازدهم

کتاب درسی ریاضی دو

کتاب درسی ریاضی دو

کتاب درسی ریاضی دو

کتاب درسی ریاضی دو 1400 به سایت اضافه شد

کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده
است. همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته
موقعیت هایی برای یادگیری و ارائهٔ مفاهیم جدید ریاضی فراهم می کنند و این » فعالیت ها « است. از این میان
امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی

 و هدایت
کلی فعالیت ها به عهده دارد. با توجه به این که کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با
درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازی آنها به وسیلهٔ معلم وجود دارد.

درهر حال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است.

در همین راستا توجه بهانجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز برای کشف مفاهیمبه طور جدی توصیه می شود.


زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد. همچنین نباید آزمون هایمختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند، بلکه این کتاب درسی است که سطحو سبک آزمون ها را مشخص می کند.

رياضيات شامل علائم، فرمول‌ها، روش‌هاي ويژه و کتاب‌هاي درسي‌اي است که سخت به نظر مي‌آيند و خيلي کلمات و اصطلاحات منحصربه‌فرد هستند.

در نتيجه مهم است که از مهارت‌هاي مطالعه‌اي استفاده کنيد که اختصاصاً مناسب رياضيات باشد.

نکاتی که در مورد خواندن و یادگیری ریاضی دو لازم است:

1- شما نمي‌توانيد رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد.

2-قسمت زيادي از يادگيري رياضيات به تمرين کردن فعالانه بستگي دارد.

اين بدان معني است که شما حتماً بايد همه‌ي تکاليف و وظايف محوله‌ي درسي خود در رياضيات را انجام دهيد.

3-ياد گرفتن چگونگي استفاده از فرمول‌ها و روش‌ها، حياتي است.

 4-رياضيات يک موضوع زنجيره‌اي است.

چيزي که در يک روز معين درس داده مي‌شود بر اساس آموخته‌هاي روز قبل از آن است.

همين که عقب افتاديد، دوباره رسيدن به درس سخت مي‌شود.

5-آماده شدن براي امتحان، آن هم در دقايق آخر، به شما کمک نخواهد کرد.

بايد در همه‌ي کلاس‌ها شرکت کنيد و پابه‌پاي معلم‌‌تان پيش برويد.

6-سعي نکنيد که روش خود را در رياضيات حفظ کنيد.

فرمول‌ها و روش‌هاي بسيار زيادي در رياضيات وجود دارد.

سعي کنيد که بر روش‌هاي کليدي مسلط شويد. اين کار ميزان اطلاعاتي را که بايد به خاطر بسپاريد کاهش خواهد داد.

7-وقتي با مسئله‌ي جديدي روبه‌رو مي‌شويد، سعي کنيد آموخته‌هاي قبلي خود را بر مسئله‌ی جديد اعمال کنيد.

8-رياضيات مبحثي است که بسياري از دانش‌آموزان را مضطرب مي‌کند.

داشتن اعتمادبه‌‌نفس مي‌تواند اضطراب شما را کاهش دهد.

 

کاربر عزیز کتاب درسی ریاضی دو ،مخصوص رشته تجربی پایه یازدهم می باشد و شامل هفت فصل زیر می باشد:

فصل یک: هندسه تحلیلی و جبر

فصل دو:هندسه

فصل سه:تابع

فصل چهار:مثلثات

فصل پنج:تابع نمایی و لگاریتمی

فصل شش:حد وپیوستگی

فصل هفت:آمار واحتمال

کاربر عزیز فایل کامل این کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

کاربر عزیز فایل کامل این کتاب مربوط به سال 1399 را می توانید از اینجا دانلود کنید.

کاربر عزیز فایل کامل این کتاب مربوط به سال 1400 را می توانید از اینجا دانلود کنید.

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس سه

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس یک

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس دو

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 34

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

مدیر مدیر

کتاب درسی اخلاق دو

تساوی توابع درگزینه دومرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص82

نمودار تابع رادیکالی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید