UA-125485935-1
دهم رشته انسانی ریاضی و آمار یک

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

کتاب درسی ریاضی و آمار یک سال 98

کتاب درسی ریاضی و آماریک  پایهٔ دهم رشتهٔ انسانی در جهت اهداف برنامهٔ درسی ملیّ و در ادامهٔ تغییرکتاب های درسی دوره اول متوسطه تألیف شده است.

زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتربر توانایی انجام دادن محاسبات بود.

در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی برپرورش قوّة تفکرّ و تعقّل و رشد توانایی حلّ مسئله است.

در واقع رویکرد « آموزش ریاضی برایحل مسئله » به « آموزش از طریق حل مسئله » تغییر کرده است.

رسیدن به چنین هدفی، مشکلات ودشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست

ولی مدّ نظر قرار دادن آن می تواند جهتاصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند.

در این میان، اصلی ترین و مؤثرترین وظیفه بر عهده معلمّ قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلمّان با برنامه های جدید ستودنی است.

بر این اساس، مؤلفان کتاب درسی ریاضی و آمار یک سعی کرده اند برای انجام وظیفهٔ خویش در مورد آموزش معلمّان، ضمن
اطلّاع رسانیِ مناسب و به هنگام درباره تألیف، کتاب راهنمای معلمّ و نیز فیلم های آموزشی مربوط را
به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.

ساختار کتاب حاضر از سه بخش اصلیِ «فعّالیت « ،» کار در کلاس » و «تمرین » و نیز مثال هایحل شده و توضیحات به صورت متنی، نکات مهم و تعاریف، تشکیل شده است.

آنچه در هر «فعّالیت »به طور عمده مدّ نظر بوده آشنایی دانش آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن او در ساختن دانش مورد نظر است.

چند نکته که در حل فعالیت ها که باید مد نظر داشت:

1-فعّالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حلّ مسئله، استدلال کردن،
بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه حل، مرتبّ کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و
مقایسهٔ راه حل های مختلف است.

2-هدایت فعّالیت ها ساده و آسان نیست و صد البتّه، اجرای مناسبآن ارزش زیادی دارد.

3-فعّالیت ها در حدّ متوسّط طرّاحی شده اند؛ بنابراین معلمّ می تواند با توجّه به زمان و توانایی دانش آموزان خود،

یک فعّالیت را غنی تر کند یا با ارائهٔ توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی،آن را ساده تر نماید و

حتی فعّالیتی مکمل در جهت آموزش همان مفهوم درسی طراحی کند.

با آنکه بخش جداگانه ای با عنوان حل مسئله درکتاب وجود ندارد؛

ولی در اکثر فعّالیت ها دانش آموزان به نوعی درگیر فرایند حل مسئله می شوند.


علاوه براین، اساساً آموزش راهبردها معمولاً به زمانی طولانی نیاز دارد؛

زیرا هر راهبرد خود ممکن است شامل ده ها راهبرد جزئی تر باشد.

دركتاب حاضر سعی شده است، بين مفاهيم و رويه های رياضی ارتباط و اتصال برقرار شود.

 

 

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک مخصوص رشته انسانی پایه دهم می باشد و شامل پنج فصل زیر می باشد:

فصل اول: عبارت های جبری(درسال 98 حذف شدهاست)

 

فصل دوم: معاله های درجه دو

فصل سوم: تابع

فصل چهارم: کار با داده های آماری

فصل پنجم:نمایش داده ها

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

 

کاربر عزیز می توانید فایل کامل این کتاب چاپ 97 را از اینجا دانلود کنید.

کاربر عزیز می توانید فایل کامل این کتاب چاپ 98 را از اینجا دانلود کنید.

نوشته های مرتبط

کتاب درسی اخلاق دو

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

مدیر مدیر

بارم بندی درس احکام دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص42

کتاب درسی فارسی(1)

بارم بندی درس تربیت بندی

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید