دهم

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کد کتاب: 

110234

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

سال تحصیلی: 98-99

کتاب درسی علوم ومعارف قرآنی (1)

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 

 کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)  

کلیاتی در مورد کتاب  درسی علوم و معارف قرآنی(1)

قرآن كریم، بهترین راهنمای زندگی انسان است و همه آن ها را به سوی سعادت حقیقی و بهشت
برین الهی هدایت می كند. از این رو شایسته است ما مسلمانان در حد توان بكوشیم تا در پیشگاه این
كتاب الهی حضور یابیم و برنامه زندگی خود را از آن دریافت نماییم.
حضور در محضر قرآن حكیم و انس با آن، دو گام اساسی دارد :
گام اول: انس با قرآن كریم
خواندن مستمر قرآن كریم و یادگیری قواعد روخوانی و روان خوانی اولین گام است.
توجه و تأكید بر داشتن برنامه ریزی برای قرائت روزانه قرآن كریم و حفظ سوره های آن نقش تعیین
كننده ای در تحقق این هدف دارد.
تذكر: هر چند این مرحله اهمیت بسیاری دارد و كسی كه روزانه قرآن قرائت م یكند،
به مرحل های از انس با قرآن رسیده است، اما نباید در این مرحله متوقف شده و به آن كفایت كند.
گام دوم : تدبر در آیات الهی
مرحله پس از قرائت، تفكر در آیات الهی است، زیرا قدم گذاشتن در مسیر سعادت جز با
ژرف اندیشی در آیات و استخراج نكات هدایتی آن به دست نمی آید. تفكر و تدبر در آیات الهی، مهم ترین
نقش در تقویت مرحله اول یعنی انس با قرآن كریم را دارد.
***
كتابی كه در پیش رو دارید در راستای دستیابی به این دو گام اساسی تألیف شده است.

بر همین اساس، هر درس از دروس این كتاب، از چهار بخش تشكیل شده است، كه سه بخش آن
مربوط به گام اول و بخش چهارم مربوط به گام دوم است.
الف قواعد روان خوانی و تجوید :
دانش آموزان در سال های گذشته با قواعد روخوانی و روان خوانی قرآن، مانند تلفظ صحیح
حروف و حركات، وقف و علائم آن، الف وصل و… آشنا شده اند. در این كتاب، با برخی دیگر
از قواعد روان خوانی و تجوید آشنا می شوند. البته با بیانی ساده و متناسب با نیاز دانش آموزان در
رشته علوم و معارف اسلامی.
ب تمرین روان خوانی:
در ابتدای هر درس، دو صفحه از آیات مرتبط با مطالب درس آمده است. هدف از
آوردن آن، تقویت مهارت خواندن، تقویت انس با قرآن كریم و نیز تمرین قواعد تجویدی است.
دانش آموزان پیش از آغاز درس به منظور ارزشیابی تشخیصی و پس از آموختن قواعد، به منظور
ارزشیابی تكوینی از سوی دبیر، آیات را قرائت می نمایند.
ج حفظ سوره های كوتاه:
در انتهای هر درس، بخشی با عنوان « حفظ نور » ارائه شده است. در این بخش، حفظ
سوره های كوتاه جزء سی ام قرآن كریم تمرین می شود. هر چند ممكن است تعدادی از دانش آموزان
این سوره ها را از قبل، حفظ باشند، اما دبیر محترم، همه دانش آموزان را به حفظ این سوره ها
تشویق و ترغیب می نماید.
د مباحث علوم قرآنی:
این بخش به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با قرآن كریم آورده شده است. مباحث علوم
قرآنی در هر درس، از مقدمات تفكر و ژرف اندیشی در آیات و حركت در راستای گام دوم انس با
قرآن، طراحی شده است. آشنایی با این علوم، زمینه تفكر دقیق تر و عمیق تر در آیات را فراهم آورده
و در گام های بعدی، دانش آموزان را با علوم مورد نیاز تفسیر قرآن آشنا می نماید.
این موضوعات از میان انبوهی از موضوعات علوم قرآنی با سیر مشخص و متناسب با نیاز
و قدرت فهم دانش آموزان انتخاب شده است. در این مباحث، ابتدا قرآن از زبان خود قرآن سپسحضرت علی(علیه السلام) معرفی می گردد.

سپس علوم مرتبط به نزول قرآن و نیز قابل فهم بودن قرآن نازل شده مورد توجه قرار گرفته و در پایان بهره مندی از جنبه های هدایتی آیات در نتیجه فهم قرآن و انس با آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

برای مشاهده کتاب درسی علوم ومعارف قرآنی (1) اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درس پایه دهم

نوشته های مرتبط

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

گام به گام دهم انسانی فصل سه ص 63

مدیر

کتاب درسی فارسی(1)

حل ویدیویی چهار تست زیبای ریاضی دهم (اتحاد های مثلثاتی وجبری)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص80

مدیر

ارسال دیدگاه