دهم

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کد کتاب: 

110234

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

سال تحصیلی: 98-99

کتاب درسی علوم ومعارف قرآنی (1)

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 

 کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)  

کلیاتی در مورد کتاب  درسی علوم و معارف قرآنی(1)

قرآن کریم، بهترین راهنمای زندگی انسان است و همه آن ها را به سوی سعادت حقیقی و بهشت
برین الهی هدایت می کند. از این رو شایسته است ما مسلمانان در حد توان بکوشیم تا در پیشگاه این
کتاب الهی حضور یابیم و برنامه زندگی خود را از آن دریافت نماییم.
حضور در محضر قرآن حکیم و انس با آن، دو گام اساسی دارد :
گام اول: انس با قرآن کریم
خواندن مستمر قرآن کریم و یادگیری قواعد روخوانی و روان خوانی اولین گام است.
توجه و تأکید بر داشتن برنامه ریزی برای قرائت روزانه قرآن کریم و حفظ سوره های آن نقش تعیین
کننده ای در تحقق این هدف دارد.
تذکر: هر چند این مرحله اهمیت بسیاری دارد و کسی که روزانه قرآن قرائت م یکند،
به مرحل های از انس با قرآن رسیده است، اما نباید در این مرحله متوقف شده و به آن کفایت کند.
گام دوم : تدبر در آیات الهی
مرحله پس از قرائت، تفکر در آیات الهی است، زیرا قدم گذاشتن در مسیر سعادت جز با
ژرف اندیشی در آیات و استخراج نکات هدایتی آن به دست نمی آید. تفکر و تدبر در آیات الهی، مهم ترین
نقش در تقویت مرحله اول یعنی انس با قرآن کریم را دارد.
***
کتابی که در پیش رو دارید در راستای دستیابی به این دو گام اساسی تألیف شده است.

بر همین اساس، هر درس از دروس این کتاب، از چهار بخش تشکیل شده است، که سه بخش آن
مربوط به گام اول و بخش چهارم مربوط به گام دوم است.
الف قواعد روان خوانی و تجوید :
دانش آموزان در سال های گذشته با قواعد روخوانی و روان خوانی قرآن، مانند تلفظ صحیح
حروف و حرکات، وقف و علائم آن، الف وصل و… آشنا شده اند. در این کتاب، با برخی دیگر
از قواعد روان خوانی و تجوید آشنا می شوند. البته با بیانی ساده و متناسب با نیاز دانش آموزان در
رشته علوم و معارف اسلامی.
ب تمرین روان خوانی:
در ابتدای هر درس، دو صفحه از آیات مرتبط با مطالب درس آمده است. هدف از
آوردن آن، تقویت مهارت خواندن، تقویت انس با قرآن کریم و نیز تمرین قواعد تجویدی است.
دانش آموزان پیش از آغاز درس به منظور ارزشیابی تشخیصی و پس از آموختن قواعد، به منظور
ارزشیابی تکوینی از سوی دبیر، آیات را قرائت می نمایند.
ج حفظ سوره های کوتاه:
در انتهای هر درس، بخشی با عنوان « حفظ نور » ارائه شده است. در این بخش، حفظ
سوره های کوتاه جزء سی ام قرآن کریم تمرین می شود. هر چند ممکن است تعدادی از دانش آموزان
این سوره ها را از قبل، حفظ باشند، اما دبیر محترم، همه دانش آموزان را به حفظ این سوره ها
تشویق و ترغیب می نماید.
د مباحث علوم قرآنی:
این بخش به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم آورده شده است. مباحث علوم
قرآنی در هر درس، از مقدمات تفکر و ژرف اندیشی در آیات و حرکت در راستای گام دوم انس با
قرآن، طراحی شده است. آشنایی با این علوم، زمینه تفکر دقیق تر و عمیق تر در آیات را فراهم آورده
و در گام های بعدی، دانش آموزان را با علوم مورد نیاز تفسیر قرآن آشنا می نماید.
این موضوعات از میان انبوهی از موضوعات علوم قرآنی با سیر مشخص و متناسب با نیاز
و قدرت فهم دانش آموزان انتخاب شده است. در این مباحث، ابتدا قرآن از زبان خود قرآن سپسحضرت علی(علیه السلام) معرفی می گردد.

سپس علوم مرتبط به نزول قرآن و نیز قابل فهم بودن قرآن نازل شده مورد توجه قرار گرفته و در پایان بهره مندی از جنبه های هدایتی آیات در نتیجه فهم قرآن و انس با آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

برای مشاهده کتاب درسی علوم ومعارف قرآنی (1) اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درس پایه دهم

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص120

بارم بندی درس آزمایشگاه علوم تجربی 1

تعریف دنباله در ریاضی

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید