UA-125485935-1
دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی فارسی (1)

کتاب درسی فارسی(1)

کتاب درسی فارسی(1)

کتاب درسی فارسی(1)

کد کتاب درسی فارسی (1): 110201

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

سال تحصیلی: 99-1398

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی فارسی(1)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 

 

فهرست کتاب درسی فارسی دهم:

 

کتاب درسی فارسی1

 

رویکردی بر کتاب درسی فارسی دهم:

آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی

ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته
و به امروز رسیده است.  

برنامة درسی زبان وادبیات فارسی نظام آموزشی ایران ، جایگاهی

ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار
انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است.

 اساس کتاب درسی فارسی(1) پایه دهم:

  کتاب درسی فارسی (1) بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اسلامی ایران »،

یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه

علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن درچهار پهنۀ (خود، خلق، خلقت و

خالق) و بر پایۀ اهداف «برنامة درسی ادبیات وزبان فارسی(1) »، سازماندهی و تألیف شده است؛ 

برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توجّه همکاران ارجمند را
به نکات زیر جلب می کنیم:

رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش

و تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی و ادبی تأکید دارد .

روش های مطالعه کتاب درسی فارسی دهم:

1-مطالعه تاریخ ادبیات هر درس از کتاب درسی فارسی (1)

2-روخوانی شعر ها ی کتاب درسی فارسی (1) و توجه به معنای آن ها

3-یادگیری معنی لغات جدید

4-کشف آرایه های ادبی در هر شعر

5-مطالعه ویادگیری تمرینات 

 

 

برای مشاهده کتاب درسی فارسی(1)، اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 42

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 66

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 20

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید