UA-125485935-1
دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی فارسی (1)

کتاب درسی فارسی(1)

کتاب درسی فارسی(1)

کتاب درسی فارسی(1)

کد کتاب درسی فارسی (1): 110201

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

سال تحصیلی: 99-1398

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی فارسی(1)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 

 

فهرست کتاب درسی فارسی دهم:

 

کتاب درسی فارسی1

 

رویکردی بر کتاب درسی فارسی دهم:

آثار ادبی ایران، آیینة اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی

ملتّی است که از دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته
و به امروز رسیده است.  

برنامة درسی زبان وادبیات فارسی نظام آموزشی ایران ، جایگاهی

ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار
انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملیّ است.

 اساس کتاب درسی فارسی(1) پایه دهم:

  کتاب درسی فارسی (1) بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اسلامی ایران »،

یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه

علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن درچهار پهنۀ (خود، خلق، خلقت و

خالق) و بر پایۀ اهداف «برنامة درسی ادبیات وزبان فارسی(1) »، سازماندهی و تألیف شده است؛ 

برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توجّه همکاران ارجمند را
به نکات زیر جلب می کنیم:

رویکرد خاص برنامۀ فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش

و تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی و ادبی تأکید دارد .

روش های مطالعه کتاب درسی فارسی دهم:

1-مطالعه تاریخ ادبیات هر درس از کتاب درسی فارسی (1)

2-روخوانی شعر ها ی کتاب درسی فارسی (1) و توجه به معنای آن ها

3-یادگیری معنی لغات جدید

4-کشف آرایه های ادبی در هر شعر

5-مطالعه ویادگیری تمرینات 

 

 

برای مشاهده کتاب درسی فارسی(1)، اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 39

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 5

بارم بندی درس احکام دو

کتاب کار زبان انگلیسی1

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید