UA-125485935-1
دهم رشته ریاضی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و
نمایش نمادین الگوها، رابطه ها، تابع ها، هندسه و اندازه گیری، داده ها و آمار و احتمال را در بر
می گیرد

و از سوی دیگر در این حوزه، دانش آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل مسئله و
به کارگیری راهبرد های حل مسئله، مدل سازی، استدلال، تفکر نقاد و استدلال منطقی، تفکر تجسمی
یا دیداری، تفکر خلاق، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی، تصمیم گیری
و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شوند و در آنها مهارت یابند .

سند برنامه درسی ملی.از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکرو حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است.

از آنجا که موضوع هندسهبررسی فضا و شکل ها است و همهٔ پدیده ها در فضا رخ می دهند، هندسه به گونه ای زمینهٔ همهٔ علوم طبیعیاست.

همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خلاقیت و تخیل انسان را فراهم می آورد.
برخی اهداف مهم آموزش هندسه به قرار زیر است:


1-زمینه سازیِ تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش آموزان؛
2-تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی شناسی؛
3-به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛
4-آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده های هندسی آنها؛
5-شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در صفحه و فضا؛
6-تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسی در حل مسائل.

 

کاربر عزیز کتاب درسی هندسه یک مخصوص رشته ریاضی پایه دهم شامل چهار فصل زیر می باشد:

فصل اول: ترسیمهای هندسی و استدلال

فصل دوم:قضیه تالس ،تشابه و کاربردهای آن

فصل سوم:چند ضلعی ها

فصل چهارم:تجسم فضایی

کتاب درسی هندسه یک
کتاب درسی هندسه یک

 

کاربر عزیر فایل کامل این کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

نوشته های مرتبط

بارم بندی شیمی (1)

تعریف دنباله در ریاضی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

کتاب درسی شیمی (1)

بارم بندی اصول عقاید یک

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید