دهم رشته ریاضی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

دانلود کتاب درسی هندسه یک 1400-1401

قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و
نمایش نمادین الگوها، رابطه ها، تابع ها، هندسه و اندازه گیری، داده ها و آمار و احتمال را در بر
می گیرد

و از سوی دیگر در این حوزه، دانش آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل مسئله و
به کارگیری راهبرد های حل مسئله، مدل سازی، استدلال، تفکر نقاد و استدلال منطقی، تفکر تجسمی
یا دیداری، تفکر خلاق، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی، تصمیم گیری
و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شوند و در آنها مهارت یابند .

سند برنامه درسی ملی.از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکرو حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است.

از آنجا که موضوع هندسهبررسی فضا و شکل ها است و همهٔ پدیده ها در فضا رخ می دهند، هندسه به گونه ای زمینهٔ همهٔ علوم طبیعیاست.

همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خلاقیت و تخیل انسان را فراهم می آورد.
برخی اهداف مهم آموزش هندسه به قرار زیر است:


1-زمینه سازیِ تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش آموزان؛
2-تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی شناسی؛
3-به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛
4-آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده های هندسی آنها؛
5-شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در صفحه و فضا؛
6-تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسی در حل مسائل.

 

کاربر عزیز کتاب درسی هندسه یک مخصوص رشته ریاضی پایه دهم شامل چهار فصل زیر می باشد:

فصل اول: ترسیمهای هندسی و استدلال

فصل دوم:قضیه تالس ،تشابه و کاربردهای آن

فصل سوم:چند ضلعی ها

فصل چهارم:تجسم فضایی

کتاب درسی هندسه یک
کتاب درسی هندسه یک

 

کاربر عزیر فایل کامل این کتاب 1398 را می توانید از اینجا دانلود کنید.

کاربر عزیر فایل کامل این کتاب 1400-1401 را می توانید از اینجا دانلود کنید.

بارمبندی ریاضی یک رشته ریاضی و تجربی

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

بارمبندی هندسه یک

کتاب درسی ریاضی یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 44

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص106

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 37

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 56

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه