کتاب درسی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و
نمایش نمادین الگوها، رابطه ها، تابع ها، هندسه و اندازه گیری، داده ها و آمار و احتمال را در بر
می گیرد

و از سوی دیگر در این حوزه، دانش آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل مسئله و
به کارگیری راهبرد های حل مسئله، مدل سازی، استدلال، تفکر نقاد و استدلال منطقی، تفکر تجسمی
یا دیداری، تفکر خلاق، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی، تصمیم گیری
و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شوند و در آنها مهارت یابند .

سند برنامه درسی ملی.از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکرو حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به دنبال آن است.

از آنجا که موضوع هندسهبررسی فضا و شکل ها است و همهٔ پدیده ها در فضا رخ می دهند، هندسه به گونه ای زمینهٔ همهٔ علوم طبیعیاست.

همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خلاقیت و تخیل انسان را فراهم می آورد.
برخی اهداف مهم آموزش هندسه به قرار زیر است:


1-زمینه سازیِ تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش آموزان؛
2-تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی شناسی؛
3-به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛
4-آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده های هندسی آنها؛
5-شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در صفحه و فضا؛
6-تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسی در حل مسائل.

 

کاربر عزیز کتاب درسی هندسه یک مخصوص رشته ریاضی پایه دهم شامل چهار فصل زیر می باشد:

فصل اول: ترسیمهای هندسی و استدلال

فصل دوم:قضیه تالس ،تشابه و کاربردهای آن

فصل سوم:چند ضلعی ها

فصل چهارم:تجسم فضایی

کتاب درسی هندسه یک

کتاب درسی هندسه یک

 

کاربر عزیر فایل کامل این کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

نوشته های مشابه:

مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی انگلیسی 1

مطالعه بیشتر